Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”ATMP öppnar nya möjligheter för farmaceuter”

Avancerade terapiläkemedel, så kallade ATMP, är på frammarsch. De kommer att ge sjukhusfarmaceuterna en viktigare roll. Det skriver Denice Kidd, apotekare på Karolinska sjukhuset, om i sitt första blogginlägg.

Avancerade terapiläkemedel eller på engelska ATMP, ”Advanced Therapy Medicinal Products”, är en stor snackis i läkemedelsvärlden just nu. De är biologiska läkemedel som baseras på celler, vävnader eller gener. Dessa behandlingar ska kunna bota eller lindra svåra sjukdomar. Exempel på dessa avancerade terapier är nyligen godkända genterapiläkemedlet Zolgensma mot spinal muskelatrofi eller CAR T-cellsbehandling av cancer. Teknikerna är unika och är på många sätt revolutionerande och framför allt fascinerande. Vem fascineras inte av att kunna bota eller lindra en genetisk sjukdom genom att kunna modifiera den ”sjuka” genen?

Dessa läkemedel ska alltid tillverkas under så kallad god tillverkningssed, Good Manufacturing Practice, GMP. Utöver det ”bereds” de flesta avancerade terapiläkemedel och farmaceuten spelar där en mer central roll i att läkemedlet ska nå patienten. Då gäller särskild lagstiftning och företagen är ålagda att säkerställa att klinikerna uppfyller de krav som ingår i godkännandet av läkemedel. Tillverkningsprocessen är därmed inte bara en kvalitetssäkrad process från start med en frisläppning av en batch. I slutskedet krävs en “hands on process“ av en behörig farmaceut.

Detta känns såklart igen. Det är många läkemedel idag som går under formuleringen ”beredningar”. Men när dessa avancerade terapier är på frammarsch och i takt med att läkemedlen blir godkända, kommer farmaceutens roll att uppvärderas inom vården. Med tanke på den komplexa karaktären hos dessa läkemedel, levereras de för närvarande alltid i sjukhusmiljö där specialistkompetensen och ”infrastrukturen” finns. Sjukhusfarmaceuter spelar då en viktig roll och kan göra stor nytta i vård för patienter med svårbehandlade sjukdomar.

Utvecklingen av avancerade terapier ger hopp för patienter som är drabbade av svåra sjukdomar där behandlingsalternativen är få. Samtidigt pratas det om stora hälsoekonomiska utmaningar inom detta område då många av läkemedlen är extremt dyra. En behandling med läkemedlet Zolgensma kostar till exempel mer än 20 miljoner kronor. Avancerade terapiläkemedel kan resultera i en lång period av patientnytta av en enda behandling. Detta står i kontrast till de traditionella läkemedlen som administreras och betalas i små omgångar under loppet av en patientens liv. Det ryktas nu om att allt fler avancerade terapier når fram till godkännande hos läkemedelsmyndigheterna. Vilket ändå tyder på att man anser att hälsovinsterna är stora.

Det kommer att krävas robust läkemedelsstyrning för att säkerhetsställa leveranskedjan då läkemedlen är så pass dyra och här är farmaceuten den perfekta personen för jobbet. Sjukhusfarmaceuten blir därför en viktig del av hela leveranskedjan och kommer att ansvara för lagerhållning, hantering, förberedelse, beredning, kvalitetssäkring och leverans inom sjukhuset.

För sjuhusfarmaceuten kommer användningen av dessa läkemedel förändra mycket.

Farmaceuter är alltså här nyckeln till att uppnå institutionell beredskap för att leverera avancerade terapier. För den apoteksanställde kommer det säkerligen att dröja innan man får hantera dessa läkemedel. För de som arbetar som farmaceut inom läkemedelsindustrin tror jag man redan har hört begreppet ett flertal gånger och på många håll är arbetet redan i full gång. För sjuhusfarmaceuten kommer användningen av dessa läkemedel förändra mycket. Nya yrkesrollen kommer att växa fram när farmaceuter får en mer central roll i läkemedelsförsörjningen av avancerade terapier på sjukhus. Det kommer också att skapas fler arbetsmöjligheter för alla farmaceuter inom området. Därför är det en god idé att lära sig grunderna inom denna grupp av innovativa läkemedel, som av många idag kallas för framtidens läkemedel. Jag kan därför tipsa om att det nu finns en gratis online kurs på bara 15 minuter hos Läkemedelsakademin som heter just ”Introduktion till avancerade terapier – ATMP ” som är mycket bra. En annan jättebra hemsida är atmpsweden.se. Där finns mycket intressant läsning samt kurser och work shops.

Jag tror många, både yrkesverksamma och patienter, ser hoppfullt på framtiden med ATMP och att just den kunskapen hos farmaceuter kommer att behövas.

Läs mer >> Hon är en av Svensk Farmacis nya bloggare

Mest läst