Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsindustrin en växande arbetsmarknad för farmaceuter

Det finns flera olika sätt att ta sig in som farmaceut i läkemedelsindustrin. Men är drivkraften enbart högre lön bör man ta sig en funderare.
– Visst kan man tjäna mer men det tar tid att komma dit. De första åren kanske du till och med måste gå ner i lön, säger Eva Rämme Bremberg på Pharma Relations.

Nu finns det nya möjligheter för dig som vill söka jobb inom läkemedelsindustrin Foto Getty

Vad har läkemedelsindustrin för behov av farmaceuter? Det korta svaret är, stort. Men det är hård konkurrens om jobben. Som farmaceut är den vanligaste vägen in att jobba med kvalitet, regulatoriska frågor eller läkemedelssäkerhet, menar Eva Rämme Bremberg som är chef över konsulterna som arbetar i medicinska roller på läkemedelsbolagen.

– Detta är tre områden som ligger nära varandra och tjänsterna är möjliga att få direkt efter utbildningen. Min erfarenhet är att de allra flesta jobb annonseras ut. Antingen från rekryteringsföretag eller bolagen själv. Så ett bra råd är att följa med i flödet av jobb-annonser på LinkedIn. Det är också bra att registrera sitt cv på bolagens hemsidor, säger Eva Rämme Bremberg.

På frågan om vilka kompetenser som efterfrågas just nu nämner hon grundläggande förståelse för olika kvalitetssystem och regelverk inom områden som tillverkning, distribution, klinisk forskning och läkemedelssäkerhet. En ingång till kliniska prövningar kan vara att gå universitetskursen ”Klinisk läkemedelsutveckling” och hålla utkik efter roller som CTA (Clinical Trial Assistant) eller trainee på stora bolag. För att arbeta med medicinsk rådgivning mot sjukvården är det nästan alltid ett krav att man ska ha disputerat.

– Vet man redan under utbildningen att man vill ha en medicinsk roll är det taktiskt att välja ett examensarbete med klinisk inriktning, säger Eva Rämme Bremberg.

Ett annat tips är att skaffa sig nätverk. Om man ska jobba med produkter inom exempelvis neurologi, är det viktigt att ha ett nätverk bland neurologer.

Eva Rämme Brembergs kollega, Anders Tjerngren, är chef över konsulterna som arbetar i kommersiella roller
på läkemedelsbolagen.

– Historiskt sett var vägen in i läkemedelsindustrin, oavsett om man var farmaceut, ekonom eller sjuksköterska, att ta sig in i bolagens säljutbildningar och bli läkemedelskonsulent eller produktspecialist. Detta har ändrats radikalt, säger han.

Anders Tjerngren, Pharma relations.

Läkemedelsindustrin har en jätteutmaning med en åldrande säljkår. Kommersiell kompetens kommer att vara en bristvara.

Anders Tjengren, Pharma Relations.

När läkarnas individuella makt över läkemedelsförskrivningen stramades åt på 00-talet minskade behovet av stora säljkårer på läkemedelsbolagen. Men det betyder inte att behovet av farmaceuter på den kommersiella sidan har upphört.

– Absolut inte. Tvärt om. Läkemedelsindustrin har en jätteutmaning med en åldrande säljkår. Kommersiell kompetens kommer att vara en bristvara, säger Anders Tjerngren.

Han håller med Eva Rämme Bremberg om att den vanligaste, och lättaste, vägen in i industrin för en farmaceut är att jobba med områden som ligger utanför det kommersiella området.

– Det är mycket hårdare konkurrens om jobben på en marknadsavdelning och oftast söker man sig dit när man har haft andra roller några år. Visst går det att söka en tjänst som account manager eller produktspecialist direkt men få kommer in den vägen, säger Anders Tjerngren.

Betyder det att 10 år på apotek inte ger en konkurrensfördel?

– Även om man har jobbat på apotek i flera år är det ett helt nytt jobb och du kan komma att jämföras med dem som har 15 års erfarenhet i industrin. Det kan vara värdefull kompetens om man har ledarerfarenhet och att ha varit apotekschef men det betyder inte att man kan gå direkt in som chef i industrin. En annan fördel kan vara att ha jobbat som LMA (läkemedelsansvarig) eftersom man har förståelse för kvalitet. Men, det är ändå ett hantverk och man behöver hantera många ärenden innan man blir varm i kläderna, säger Eva Rämme Bremberg.

Eva Bremberg, Pharma relation

Se det som en långsiktig plan. Det kanske kan ta tre år innan man får ett jobb i industrin.

Eva Rämme Bremberg, Pharma Relations.

Om man vill ta sig in i läkemedelsindustrin måste man se det som en långsiktig investering och vara beredd på att komma in på juniornivå och kanske gå ner i lön. Många roller är väldigt högspecialiserade och det finns även en global konkurrens.

– Visst går det att få jobb om du har driv och motivation. Man ska inte ge upp om man inte får första jobbet man söker. Se det som en långsiktig plan. Det kanske kan ta tre år innan man får ett jobb i industrin, säger hon.

Förr var det vanligt att komma in på ett läkemedelsbolag via ett konsultföretag (som hyrde ut en konsult vilken sedan blev anställd av läkemedelsbolaget, reds. anm.).

I dag vill allt fler vara anställda som konsulter, erfar Eva Rämme Bremberg.

– De vill kanske inte bli fast på ett specifikt läkemedelsföretag eller upplever att de har större utvecklingsmöjligheter som konsult. Men jag skulle inte säga att det är lättare att få jobb som konsult jämfört med att bli anställd direkt av ett bolag. Det är bara två olika vägar, säger Eva Rämme Bremberg.

Pia Berggren är HR Business Partner på läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibbs (BMS) nordiska kontor. Just nu har de cirka 40 farmaceuter i sin svenska verksamhet.

– Ungefär tio av dem är konsulter. För vår del spelar det ingen roll om man är anställd hos oss eller på ett konsult-bolag. Det är helt upp till arbetstagaren vad som passar bäst för den och hur vårt behov ser ut, säger Pia Berggren.

Än så länge har BMS inte svårt att rekrytera rätt kompetens men hon tror att det kommer att förändras inom en inte allt för avlägsen framtid.

– Det kommer att bli arbetstagarens marknad, säger Pia som också hon påpekar att många som jobbar inom den svenska läkemedelsindustrin är äldre. Dessutom har pandemin skakat om läkemedelsbranschen.

– Vi kommer sannolikt att få en annan organisations-modell som bygger mer på digital interaktion. Jag tror också att personliga egenskaper kommer att bli ännu viktigare vid rekrytering, säger hon.

För att passa i läkemedels-industrin nämner Pia Berggren ”innovativ”, ”snabbfotad” och ”öppen för förändringar” som viktiga egenskaper. Detta är också något hon letar efter i dag när hon håller anställningsintervjuer med farmaceuter på BMS.

– Vi anställer mestadels tre yrkeskategorier: farmaceuter, läkare och sjuksköterskor, och blandar ganska friskt mellan dem. De jobbar främst inom sälj och marknad, kvalitet, patientsäkerhet, regulatoriska frågor och i medicinska roller.

Pia Berggren, Bristol-Myers Squibbs.

Vi söker efter personer som kan tänka fritt utanför boxen

Pia Berggren, Bristol-Myers Squibbs.

För det sistnämnda önskas att personen ska vara disputerad. Men hellre än att tala om formell kompetens återvänder Pia till att personlighet och attityd är avgörande för att komma in på BMS. Det finns utrymme både för extroverta säljare och för dem som gillar att gräva ner sig som specialister i ett smalt område.

– Jag tror att det finns mer flexibilitet inom det privata när det gäller roller, utveckling och hur mycket man kan påverka sin situation och arbetsinnehåll. Även om vi är en väldigt reglerad bransch så välkomnar vi innovativa och kreativa egenskaper. Vi söker efter personer som kan tänka fritt utanför boxen, säger Pia Berggren.

BMS är ett av några stora läkemedelsbolag i Sverige och många är kanske inte medvetna om att det finns väldigt många fler som också är i behov av farmaceuter, om än på kortare uppdrag. På dessa kan det vara lättare att komma in via ett
konsultuppdrag.

– Vi arbetar med cirka 200 läkemedelsbolag men det finns många fler. Det dyker upp nya bolag nästan varje dag. I uppstartsfasen kanske dessa inte vill anställa eftersom de inte vet hur behovet kommer att se ut, säger Eva Rämme Bremberg på Pharma Relations.

Framtiden ser väldigt ljus ut för de farmaceuter som vill in i läkemedelsindustrin

Anders Tjerngren, Pharma Relations.

Anders Tjerngren tror att konsultvägen kommer att bli vanligare i framtiden. Dels för att de flesta läkemedelsbolag behöver omorganisera sig vart annat, eller vart tredje, år för att möta marknadens nya behov. Det innebär att anställda får lämna sina jobb, antingen på grund av övertalighet eller för att de har fel kompetens för den nya uppgiften. Dessutom är bolagen så slimmade att de inte hinner lära upp en ny kollega. Förr hade läkemedelsbolagen till exempel säljcoacher men de rollerna är nästan helt borta. Nu förväntas man kunna leverera från dag ett, vilket blir en utmaning om ingen kan lära upp den nyanställda.

– Vi är inte där ännu men jag tror att konsultbolagen kommer att fungera som en plantskola för juniora farmaceuter. Det kommer att hända väldigt mycket på denna marknad och kampen om kompetens hårdnar. Personligen tror jag att framtiden ser väldigt ljus ut för de farmaceuter som vill in i läkemedelsindustrin, säger Anders Tjerngren.

Tips till dig som vill jobba inom industrin

  • Registrera ditt cv på bolagens hemsidor.
  • Bevaka de bolag du vill jobba på. De flesta lägger ut sina lediga tjänster på hemsidan.
  • Besök den årliga arbetsmarknadsdagen i Uppsala.
  • Skapa en, eller uppdatera din, profil på LinkedIn.
  • Välj valbara kurser och projekt med inriktning mot industrin.
  • Sök roller som trainee eller clinical trial assistant.
  • Sommarjobba på ett läkemedelsbolag.
  • Disputera om du vill ha en medicinsk roll.
  • Skaffa ledarerfarenhet.
  • Bli duktig på digitala medier.

Läs mer: Han tog klivet över till industrin
“Här kan jag jobba med det jag brinner för”

Mest läst