Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förbundet minskade ifjol

Sveriges Farmaceuter har ökat stadigt varje år sedan 2016. Men 2021 så tappade förbundet 40 medlemmar, jämfört med tidigare år.

– Det kan bero på att vi haft en liten dipp i antalet studentmedlemmar, samtidigt som ett antal medlemmar lämnar av olika skäl. Då blir den sammantagna effekten en liten nedgång, säger Daniel Skoglund, som är förändringsledare på Sveriges Farmaceuter.

Studentmedlemmarna är en viktig grupp för förbundet. En tidigare medlemsundersökning visar att hela 70 procent av medlemmarna som ansluter som studenter och sedan blir kvar i förbundet.

Pandemin har också påverkat nyrekryteringen av både studenter och yrkesverksamma.

– Att vi inte kunnat vara ute och träffa våra medlemmar har så klart spelat in. Det har gjort att vi inte kunnat rekrytera förtroendevalda i samma takt som vi kunde 2018-2019, säger Daniel Skoglund.

Sveriges Farmaceuter har tre sektioner för yrkesverksamma medlemmar. Apotekssektionen är den klart största. Därefter kommer industri- och offentlig sektionen, som är ungefär jämnstora.

Enligt siffror från Socialstyrelsen, som Svensk Farmaci skrivit om tidigare, så finns det drygt 12 000 legitimerade apotekare och receptarier i Sverige. Men bara omkring 6 000 av de yrkesverksamma farmaceuterna är anslutna till förbundet.

– Vi vet att vi har ungefär 50 procent av alla yrkesverksamma farmaceuter som medlemmar. Så där finns det absolut några tusen till för oss att attrahera, säger han.

För att rekrytera nya medlemmar vill förbundet fortsätta utveckla närvaron ute på arbetsplatserna, berätta om de avtal som finns och vilka fördelar de ger samt om hur förbundet arbetar för att lyfta farmaceuters roll i samhället.

Daniel Skoglund upplever, när han är ute och träffar medlemmar, att den stora gruppen som inte är medlemmar, inte heller är med i något annat fackförbund.

– Det är ickeanslutningen som är problemet. De vet inte vad vi som fackförbund gör, rollen vi har och de förmåner som finns. De förstår inte varför man ska vara med i facket, säger han

Huvudsaken är att arbetstagare är organiserade, oavsett vilket fackförbund de är med i, tycker Daniel Skoglund.

– Sedan finns det ett enda fackförbund i Sverige som bara organiserar farmaceuter. Då om man är farmaceut, så tycker jag så klart att man ska vara med hos oss.

Andra läser