Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Covid-vaccinerna kostade cirka tre miljarder 2021

Svenska staten har betalat strax under tre miljarder kronor för de pandemivaccin som levererats till landet under 2021. ”Väl använda pengar”, menar expert på läkemedelskostnader.

Priserna för pandemivaccinerna i Europa har länge varit hemliga. EU-kommissionen har visserligen publicerat de avtal som slutits med vaccinföretagen, men alla uppgifter om priser och annan känslig information har varit maskade och omöjliga att se. Avtalen har dock läckt ut i originalform och går att hitta på internet för den som söker.

De läckta avtalen visar att priserna skiljer sig ganska markant åt mellan olika vaccin. Det överenskomna priset på vaccinet från amerikanska Moderna ligger på 22,50 dollar (motsvarande cirka 205 kr) per dos, priset för Pfizer/Biontech är 15,50 euro (motsvarande cirka 160 kr) per dos medan Astra Zeneca, som säljer sitt vaccin till självkostnadspris, bara tar ut 2,90 euro (motsvarande cirka 30 kr) per dos.

Inleveransdata av de volymer pandemivaccin som köpts in av Sverige har hela tiden redovisats öppet av Folkhälsomyndigheten och nu när 2021 är slut går det därför enkelt att räkna fram vad notan för pandemivaccinerna landar på för 2021.

En enkel beräkning visar att totalnotan landar på närmare 3,3 miljarder kronor för de hittills levererade doserna. Där ingår även Folkhälsomyndighetens lager om cirka 400 000 doser som ännu inte har levererats ut till regionerna.

Men beräkningen visar ändå inte en fullständigt korrekt bild, enligt Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström, eftersom avtalen också innehåller en kostnadsfördelning mellan EU och medlemsstaterna som varierar från vaccin till vaccin. Han poängterar att nettokostnaden för Sverige är lägre på grund av denna EU-subvention av vaccindoserna.

Sveriges vaccinsamordnare, Richard Bergström.

”Kostnaden 2021 för Sverige är cirka 300 miljoner lägre än er beräkning, det vill säga något under tre miljarder kronor”, skriver han i en kommentar till Svensk Farmaci.

Han vill också framhålla att i kostnaden för pandemivaccinerna för 2021 finns inkluderat en tredje dos till cirka 2,5 miljoner personer.

Vaccinkostnaden innebär att den totala läkemedelskostnaden för 2021 på 52,6 miljarder kronor som rapporterades tidigare i veckan behöver ökas med knappt tre miljarder till cirka 55,5 miljarder för att rättvist spegla totalkostnaden.

Samtidigt som tre miljarder kronor kan låta som mycket pengar är det i detta fall väl använda pengar, menar Mikael Hoffmann, överläkare och vd för Nätverk för läkemedelsepidemiologi, NEPI, en oberoende stiftelse som verkar för en medicinskt och ekonomiskt bättre användning av läkemedel i Sverige.

Mikael Hoffmann, överläkare och vd för stiftelsen NEPI.

Med utgångspunkt i värdet på ett statistiskt liv som Trafiksäkerhetsverket och andra använder på drygt 40 miljoner kronor per liv så är det otvetydigt så att vaccinerna lönar sig, menar han.

– Tre miljarder kronor är mycket, men inte om vi sätter det i relation till effekten. Det räcker med att vaccinerna har räddat 75 personer från att dö för att det ska vara försvarbart utifrån den utgångspunkten. Och vaccinerna har sannolikt räddat fler redan nu, säger han.

Visserligen tillkommer sedan regionernas kostnader för personal och lokaler för vaccineringen till den direkta läkemedelskostnaden, men det förändrar inte slutsatsen att vaccinerna lönar sig. Särskilt om man inkluderar övriga positiva effekter av vaccinerna, menar han.

– Vi har inte räknat in kostnader för sjukhusinläggning och IVA som har undvikits. Vi har heller inte räknat in det minskade lidande under och efter genomgången infektion hos de individer som slapp att insjukna, eller kostnaderna på andra effekter på samhället som vi kunnat undvika. Detta är ytterligare ett exempel på att preventivt arbete med vacciner är väldigt kostnadseffektivt, säger han.

Mest läst