Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svag ökning av läkemedelskostnaden 2021

Kostnaden för humanläkemedel i Sverige 2021 ökade endast med 2,5 procent och landade på 52,6 miljarder kronor, visar ny statistik från LIF. Men vaccinkostnaden finns inte med i statistiken.

Läkemedelskostnaden har ökat måttligt under 2021.

Läkemedelskostnaden för humanläkemedel i Sverige under 2021, mätt i apotekens utförsäljningspris, AUP, landade på 52,6 miljarder kronor, visar ny statistik från Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Jämfört med kostnaden 51,3 miljarder för 2020 innebär det en ökning med 2,5 procent.

Satt i relation till ökningstakten under de senaste fem, sex åren, då läkemedelskostnaden har ökat med mellan fyra och nio procent per år, är det en relativt låg ökning.

Trots ett av de mer dramatiska åren någonsin, ur ett medicinskt perspektiv, har alltså läkemedelskostnaden ökat ganska måttligt.

– Det är väldigt intressant. Detta visar att läkemedelsanvändningen i Sverige har en ganska stabil utveckling och det är svårt att få till stora förändringar utöver den normala kostnadsutvecklingen, säger Amy Havenäng, apotekare och trainee på LIF.

Amy Havenäng, apotekare och trainee på Läkemedelsindustriföreningen.

Det är hon, tillsammans med LIF:s analyschef, Karolina Antonov, som har tagit fram siffrorna.

Men tittar man lite mer i detalj så har det ändå hänt en del spännande saker inom enskilda produktområden.

– Till exempel för TNF-hämmare, där många patent har gått ut de senaste åren, där kan man se en förflyttning till användning av biosimilarer. Dock inte fullt lika tydligt som när det uppstår generisk konkurrens. Eftersom förskrivaren aktivt måste byta på receptet till en biosimilar, till skillnad från det utbytet som sker på apoteket för generiska läkemedel, säger hon.

Amy Havenäng har tidigare jobbat på apotek och hon poängterar att statistiken också kan bekräfta känslan man får på apotek att det är väldigt mycket generika som expedieras.

– Det är intressant att se hur generika står för en väldigt stor andel av volymerna. Förra året stod generika för 67 procent av volymen räknat på DDD, medan andelen av kostnaden, räknat i apotekens inköpspris, endast är 23 procent. Det visar ju också hur effektivt vårt system med generiskt utbyte är. Det tycker jag är en spännande reflektion, säger hon.

Något som saknas i läkemedelsstatistiken från LIF är kostnaden för covid-vaccinerna. Med närmare 18 miljoner vaccindoser administrerade under pandemiåret 2021 kommer det naturligtvis addera till ytterligare kostnader för läkemedelsåret.

– Hade vi haft statistik över vaccinkostnaden så hade det ju så klart förändrat kostnadsbilden för året, detta finns dock inte med i statistiken eftersom vaccinerna köps in EU-gemensamt, säger Amy Havenäng.

Andra läser