Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya tjänster väntas ge jobbet på apotek ett uppsving

Snart ska tre typer av farmaceutiska tjänster testas på svenska öppenvårdsapotek. Tjänsterna blir ett gyllene tillfälle för apotekare och receptarier att få jobba med det de är utbildade för, tycker Sveriges Farmaceuter. Men ett orosmon är hur personalen ska räcka till.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fick vid årsskiftet i uppdrag av regeringen att testa och utvärdera farmaceutiska tjänster på öppenvårds­apotek under åren 2021–2024, med syftet att bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning.

Som Svensk Farmaci tidigare berättat har TLV och Sveriges Apoteksförening kommit fram till tre olika spår för tjänsterna. Två av dem är beslutade, medan det tredje, kallat ”Innovations­spåret”, inte är spikat. 

De beslutade är ”Inhalations­vägledning” och ”Medicin­start”. Den första handlar om att instruera patienter med olika typer av inhalatorer, medan den andra handlar om ett läkemedelssamtal plus ett uppföljningssamtal med patienter som nyligen förskrivits behandling för en kronisk sjukdom.

Anledningen till att det blev dessa två tjänster är att de redan är etablerade.

– Det är tjänster som både finns i andra länder och ­funkar bra där och dessutom har de testats i Sverige i mindre skala redan. Vi har mycket att bygga på där och behöver inte uppfinna hjulet på nytt, säger ­Fredrik Boström, chefsfarma­ceut på Sveriges Apoteks­förening.

”Det är viktigt att det blir likvärdigt på alla apotek. Inte en tjänst hos Hjärtat och en annan hos Kronan.”

Fredrik Boström, chefsfarma­ceut på Sveriges Apoteks­förening.

För även om det är TLV som har fått regeringens uppdrag, så är det personalen ute på apoteken och apoteksföretagen som ska genomföra både testerna och utvärdering av dem. Därför håller Sveriges Apoteksförening i det mesta kring de farmaceutiska tjänsterna.

– TLV gör mycket också, men själva det praktiska jobbet måste ju vi göra, säger Fredrik Boström.

Den första tjänsten som sjösätts blir Inhalationsvägledning som kommer att köras under våren 2022, från början av februari. Tanken är att cirka 150 apotek från olika kedjor ska medverka och att testet ska pågå i tre månader.

– Just nu är det mycket fokus på allt det praktiska. Det ska fram rutiner, gemensamma utbildningar, någon typ av certifiering så att man har rätt kompetens för att utföra tjänsten. Det är viktigt att det blir likvärdigt på alla apotek. Det ska inte vara en tjänst hos ­Hjärtat och en annan hos ­Kronan, säger Fredrik Boström.

Om farmaceutiska tjänster

Så definieras farmaceutisk tjänst

  • Rådgivning och andra­ insatser för bättre läkemedels­använd­ning, utöver det som redan görs på apotek idag. 
  • 50 procent är följsamheten vid kronisk läkemedelsbehandling i genom­snitt, enligt WHO (gäller i-länderna).
  • 12-19 miljarder kronor är vad läkemedelsrelaterad sjuklighet kostar samhället varje år. Då ingår biverkning­­ar, konsekvenser av felaktig eller utebliven läkemedelsanvändning, och otillräcklig effekt vid normal användning.

För att demonstrera inhalatorer behövs inga särskilda lokaler, utan det kan göras vid apoteksdisken, enligt Fredrik Boström.

– Det görs så både i Norge och Danmark. Har man ett rum kan man ju gå åt sidan, men det behövs inte, säger han.

För tjänsten Medicinstart, som handlar mer om rådgivning och att fråga och svara på patientens oro och funderingar kring den egna nya medicinen, har man inte bestämt vilka lokaler som krävs ännu.

– Vi får se var vi landar där. Men vi vet att under pandemin har väldigt många samtal genomförts via telefon, särskilt det uppföljande samtalet, säger Fredrik Boström.

Enligt planen ska Medicinstart börja testas hösten 2022 och köras på färre apotek, enligt Fredrik Boström, men han lägger till att alla planer än så länge är preliminära, med tanke på osäkerheterna kring pandemin. 

Det ännu obestämda Innovationsspåret ligger ännu längre fram i tiden, sannolikt startas det tidigast 2023. Vad det ska innehålla är inte bestämt, men det kan handla om flera olika tjänster, berättar Fredrik Boström. Sveriges Apoteksförening och TLV har inventerat vilka tjänster som har testats lokalt på olika apotek.

– En tjänst handlar om att KOL-patienter gör en självskattning på apoteket för att se om de ska kallas till läkare eller inte. Apoteket AB har haft ett liknande samarbete inom mage-tarm-området. Tanken i båda fallen är att om man är välinställd på en bra behandling så kanske man inte behöver ett återbesök just nu, säger han.

Flera provtagningstjänster har diskuterats inom Sveriges Apoteksförening.

– Sedan har vi spånat lite om andra typer av provtagning för att se både hur man ligger till i sin sjukdom, men också rena gentester för att se om man är en snabb eller långsam metaboliserare, vilket kan påverka läkemedelsbehandlingen.

För en tid sedan var ­Fredrik Boström på studiebesök i ­Danmark där de förutom tjänster som liknar Inhalationsvägledning och Medicinstart även har en tjänst som kallas Compliance-samtal (se artikel på nästa uppslag). Det är ett läkemedelssamtal för patienter som stått på sin behandling i mer än ett år.

– Compliance-samtal skulle mycket väl kunna passa in i innovationsspåret, även om det inte låter så innovativt, med tanke på att det redan finns.

Vilken eller vilka tjänster som ska ingå i Innovationsspåret blir en diskussion mellan Sveriges Apoteksförening och TLV.

– I slutändan är det väl vi som bestämmer vad som är möjligt att göra, men det blir en diskussion om det passar in och om det faller inom ramen för vad TLV kommer fram till är en farmaceutisk tjänst, säger Fredrik Boström.

Detsamma gäller utvärderingen av tjänsterna.

– Vi för en diskussion om detta med TLV. De är beroende av att vi gör utvärderingen och vi är beroende av akademisk forskning för att göra det bra. Vi håller nu på att bygga upp samarbeten med forskare eftersom vi behöver hjälp och styrning för hur vi ska göra det på ett bra sätt.

Det ger ­far­ma­ceuter en möjlighet att få jobba med det som vi är utbildade för. ”

Erika Larsson, professionsutvecklare, Sveriges Farmaceuter

Trots att Sveriges Farmaceuter har små möjligheter att påverka valet av tjänster är förbundets professionsutvecklare Erika Larsson mycket nöjd med utvecklingen.

– Vi ser väldigt positivt på detta för det ger farmaceuter en möjlighet att få jobba med det som vi är utbildade för och få betalt för det. I förlängningen vill vi ju ha många olika tjänster där vi får betalt för vad vi gör, mer än för vad vi säljer. Vi ser det här som en utvecklingsmöjlighet för våra medlemmar och utgår ifrån att alla ute på apotek kommer att ta chansen och se till att detta går så bra som möjligt, säger Erika Larsson.

Även Karin Gummesson, ordförande i förbundets apotekssektion, är positiv till utvecklingen av farmaceutiska tjänster. Men hon betonar att det måste finnas tillräckligt med personal på apoteken när tjänsterna testas.

– Under pandemin har man ju dragit ner ganska mycket på personalen, så det vi ser nu är att bara för att klara verksamheten som den är nu behöver vi öka personalen igen. Det finns en uppenbar risk att man faktiskt kommer att ha svårt att hinna genomföra de här försöken på ett bra sätt om man inte lägger till resurser för det, säger Karin Gummesson.

”Vi vill att detta ska tas emot väl av personalen och vi ser att detta kan göra stor nytta i samhället i stort.”

Karin Gummesson, ordförande i Sveriges Farmaceuters apotekssektion.

Därför har sektionen redan nu tagit upp diskussionen med företagen för att de ska få med det i sin budget för nästa år.

– Man blir ju positiv om man märker att detta är något man mäktar med, och tvärtom. Vi vill att detta ska tas emot väl av personalen och vi ser att detta kan göra stor nytta i samhället i stort, säger Karin Gummesson.

På Sveriges Apoteksförening känner man dock inte till någon diskussion om att de farmaceutiska tjänsterna skulle kräva en ökad personalstyrka.

– Det har vi inte räknat på. Vi får väl vara ärliga och säga att vi inte tror att det kommer att ske en explosion av antalet tjänster, i alla fall inte i närtid. Det är klart att det är ganska många tusen tjänster som genomförs årligen både i Norge och Danmark, men jämfört med de närmare 90 miljoner receptrader som expedieras per år så är det inte en stor arbetsbelastning, säger Fredrik Boström.

Så ser planerna ut för testerna

De tre spåren för farmaceutiska tjänster ska testas i tur och ordning på utvalda öppenvårdsapotek. Mycket kring testerna är inte bestämt än, men redan i februari drar de första försöken i gång.

Våren 2022: Inhalationsvägledning

Antal apotek: cirka 150

Hösten 2022: Medicinstart

Antal apotek: oklart, men färre än 150

2023: Innovationsspåret

Tänkbara tjänster som diskuteras: 

  • Självskattning för patienter med KOL eller med mag-tarmproblem
  •  Provtagningstjänster 
  • Gentester för läkemedelsmetabolism 
  • Compliance-samtal 

Mer om Farmaceutiska tjänster

Mest läst