Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Självklart ska en LMA få ersättning”

Ett blogginlägg om huruvida man som läkemedelsansvarig har rätt till ett lönepåslag har väckt engagemang hos våra läsare. Och även om både förbundet och apoteken verkar se det som självklart med en ersättning kan den se väldigt olika ut.

Det var i ett blogginlägg som Isabella Stenmark ställde frågan om farmaceuter på apotek kunde tänka sig att axla rollen som läkemedelsansvarig (LMA) även om det bara betydde en möjlighet till en merit. Inlägget har väckt engagemang hos Svensk Farmacis läsare – och de flesta som hört av sig tycker att det är självklart att få ersättning.

Även Karin Gummesson, ordförande i Sveriges Farmaceuters apotekssektion, tycker att det är mer än rimligt att läkemedelsansvariga på apotek får ersättning.

– Självklart ska en LMA får ersättning för det jobb och ansvar som man tar för sig. Det räcker inte att det ligger prestige i det, för det kan man inte leva på, säger hon.

Karin Gummesson berättar att frågan kring ersättning för en LMA dyker upp ibland från medlemmarna. Hennes erfarenhet är att ersättningen varierar, men att många får runt 1000 kronor.

– De flesta läkemedelsansvariga som jag pratat med får ett arvode, men det ligger lite i underkant. I regel har inte ersättningen ändrats på några år, så med tanke på att andra kostnader i samhället har höjts blir det lite snålt.

I den senaste löneenkäten från Sveriges Farmaceuter från 2020 svarade cirka 75 procent av de som angivit att de är LMA att de har ett särskilt tillägg eller arvode, 25 procent svarade att de har det inkluderat i sin lön. Tillägget varierar mellan 1000 och 4500 kronor. Arvodet är i genomsnitt 1559 kronor.

Enligt förbundet ska det göras en individuell bedömning i varje enskilt fall, varför siffran bör ses som en rekommendation om lägstanivå. Förbundets uppfattning är att LMA-ersättningen bör ha koppling både till de berörda apotekens faktiska verksamhet, samt antalet apotek som LMA bär ansvar för.

Det finns seniora LMA, som coachar och utbildar andra, då ska det synas på deras lönepåslag också.

Karin Gummesson

Karin Gummesson tycker att det är dags att arvodena ses över och ersättningar höjs. Karin Gummesson säger att många läkemedelsansvariga som hon har pratat med pekar på att en skälig ersättning hade legat på det dubbla.

– Runt 2000 kronor hade varit rimligt, därifrån och uppåt. Sedan kan det såklart skilja sig beroende på hur stort apoteket är. Det är också viktigt att tänka på att det finns seniora LMA, som coachar och utbildar andra, då ska det synas på deras lönepåslag också.

Karin Gummesson pekar också på att många LMA uppger att de inte har tid för sitt uppdrag, vilket gör att de inte vill fortsätta. Det har gjort att en del apotekschefer har svårt att hitta medarbetare som vill ta sig an uppdraget, vilket gör att de själva måste kliva in som LMA.

– Och det är inte en optimal lösning. En LMA ska värna om kvalitetsarbetet på apoteket, vilket innebär en kostnad, men cheferna har budget att tänka på. Så om en chef både är ansvarig för apoteket och LMA blir det en motsättning, säger Karin Gummesson.

Läs mer:

“Skulle du axla rollen som LMA utan lönepåslag?”

Mest läst