Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Släpp prestigen – och se varandras styrkor

Mer samarbete behövs professioner emellan. Om alla släpper prestigen och erkänner varandras specialistkompetenser kan de nyttjas bättre, skriver förbundsordförande Sandra Jonsson i en krönika.

En av våra viktigaste samhällsfunktioner, vården, har verkligen hamnat i fokus under pandemin. Sveriges Farmaceuter anser att farmaceuter borde få större möjlighet att bidra med sin specialistkunskap inom vården, och inom förbundet arbetar vi aktivt med den frågan.

Målet är att få in fler farmaceuter i vårdkedjan, till exempel genom att arbeta med läkemedelshantering i kommuner. För att det ska kunna bli möjligt behöver vi samverka mer med andra professioner och sinsemellan öka förståelsen för hur respektive yrkeskår kan bidra till bästa möjliga vård.

Jag tror att om vi alla släpper prestigen och är villiga att erkänna andra yrkeskårers specialkompetenser och styrkor – då kan vi också nyttja dessa på bästa sätt, vilket skulle gynna patienterna.

Pandemin har också medfört att vi på förbundet har fått växla om till digitala utbildningar för våra förtroendevalda. Under våren har åtta fackliga grundutbildningar genomförts, med inriktning mot apotek, region och myndighet. Fördelarna med att genomföra utbildningarna digitalt har varit många: fler än tidigare har haft möjlighet att delta, vilket innebär att fler har fått den kunskap som behövs för uppdraget.

Andra fördelar är att digitala utbildningar sparar både pengar, tid och miljö till följd av minskat resande. Nackdelar finns givetVis, men de digitala mötena är här för att stanna – så vi får nog snarare utveckla och förfina hur de genomförs än tro att det helt kommer bli som förr.

Avslutningsvis vill jag påminna om Sveriges Farmaceuters fullmäktige i november. Alla medlemmar har möjlighet att påverka genom att skicka in en motion. Här på förbundssidorna kan du läsa lite kort om hur man skriver en framgångsrik motion. Jag hoppas att många av er kommer ta chansen att påverka förbundets framtid!

Tre goda nyheter

  • Hittills i år har nya lokalföreningar bildats inom alla våra yrkesverksamma sektioner. Det är glädjande att se ett ökat engagemang ute i landet – i förlängningen innebär det bättre förutsättningar för oss alla inom yrkeskåren.
  • Vi har rekryterat en ny förbunds­direktör!
  • I dagarna tillkännagavs årets farmaceut och farmacistudent – läs mer här!

Mest läst