Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Många missuppfattningar kring semester för apoteksanställda

Många farmaceuter som jobbar på apotek får inte fyra sammanhängande veckors semester. Enligt Sveriges Farmaceuter kan det bero på missuppfattningen att de inte har rätt till det, vilket förbundet nu försöker råda bot på.

Fyra veckors sammanhängande semester – så lång tid har apotekens farmaceuter rätt till att vara lediga. Trots det är det inte en verklighet för många. Den fyra veckor långa semestern är lagstadgad, men det kan göras undantag enligt kollektivavtalet för apoteksanställda och medarbetaren ska då ha minst tre veckor i rad. Enligt Sveriges Farmaceuter ska dock undantag bara göras om arbetsgivaren noga undersökt om det inte går att hitta en annan lösning.

Nina Rogström är ombudsman på Sveriges Farmaceuter med ansvar för Kronans Apotek. I år upplever hon att medlemmar i hög utsträckning endast fått tre veckors semester i följd under sommarmånaderna. Hon säger också att arbetsgivaren tillämpar detta mer som en regel än ett undantag.

Nina Rogström, ombudsman på Sveriges Farmaceuter.

– Medarbetaren ska önska sin semester, både i längd och tid, sedan ska arbetsgivaren i sin tur ska bevilja medarbetarens önskemål i så hög grad som möjligt – och då är tre veckors semester egentligen ett undantag. Men om medarbetarna inte vet om vilka rättigheter de har och arbetsgivaren har satt i system att inte bevilja längre semester, kan resultatet bli att medarbetarna tar på sig arbetsgivarens ansvar när det gäller bemanning. Vilket gör att de endast önskar tre veckor i följd eftersom de redan innan vet att det inte ges fyra veckor, säger hon.

Det är ett fult sätt av arbetsgivaren att undvika att lägga lediga helger, vilket de motiverar med att man är för få personal.

Karin Gummesson, Sveriges Farmaceuters apotekssektion

Karin Gummesson är ordförande i Sveriges Farmaceuters apotekssektion och ordförande för akademikerföreningen inom Apotek Hjärtat. Hon säger att det ser olika ut på apoteken, men att personalen får fyra veckors semester där det går.

– På många apotek får dock personalen tre veckors sammanhållen semester och sedan en vecka vid ett senare tillfälle. Vi har försökt avstyra de fall där man föreslagit att lägga semester från en onsdag till en onsdag, för att komma ifrån problemet med att ha ledig helg före och efter semesterperioden. Det är ett fult sätt av arbetsgivaren att undvika att lägga lediga helger, vilket de motiverar med att man är för få personal, säger Karin Gummesson.

Hon säger att det fortfarande råder missuppfattningar bland medlemmar att de endast har rätt till tre veckors sammanhållen semester.

– Det här vill vi ändra på och vi försöker nå ut med information om att huvudregeln är fyra veckors sammanhållen ledighet, säger Karin Gummesson.

Karin Gummesson, ordförande i Sveriges Farmaceuters apotekssektion.

Hon säger att anledningen till att semestern för farmaceuterna inte blir sammanhållen är för att bemanningen är för sårbar under sommarmånaderna.

– Arbetsgivarna borde vara bättre på att ta in extrapersonal eller anpassa öppettiderna ännu mer, säger Karin Gummesson.

Svensk Farmaci har skickat ut enkätfrågor om semesterschema och bemanning till flera apotekskedjor. Många skriver att det varit svårt att få ihop schemat på grund av effekterna av pandemin, men att de tycker att de kommit fram till bra lösningar.

“Vi försöker tillgodose alla medarbetares önskemål om semesterledighet. Vi gör ingen total sammanställning utan detta sköts inom respektive region. Vi vet också att flera medarbetare önskar ha senare semester, i till exempel september, och då är det enklare att få ledigt under de veckor som önskas,” skriver Camilla Ås, HR-chef vid Apotek Hjärtat, i ett mejl.

Även Apoteksgruppen uppger att de inte för statistik över hur många anställda som fått fyra veckors sammanhängande ledighet eller sommarsemester enligt önskemål.

“Vi försöker alltid tillgodose önskemålen i största möjlig mån. Vi är måna om att samla in alla medarbetares önskemål tidigt i processen för att kunna lägga ett så bra semesterschema som möjligt för både medarbetare och kund,” skriver Anna Bergstedt, pressansvarig vid Apoteksgruppen i ett mejl.

Apoteket AB tycker – trots ett tufft pandemiår och fortsatt hög korttidsfrånvaro – att semesterplaneringen gått över förväntan på de flesta håll.

“Våra medarbetare har på väldigt många ställen varit fantastiska på att tillsammans få ihop semestern för att det ska bli så bra som möjligt för alla,” skriver Marie Rudolfsson, affärschef region Mitt, i ett mejl.

Även på Lloyds Apotek har man med personalens hjälp fått sommarbemanningen att gå ihop.

“Alla medarbetare har skickat sina semesterönskemål och vi har genom tidig planering kunnat tillgodose de flesta. I enstaka fall har det handlat om smärre justeringar mellan medarbetare för att få ihop helheten och därmed kunna vara tillgängliga för våra kunder,” skriver Liselotte Häggborn, HR-chef vid Lloyds Apotek.

Arbetsgivaren vet om att sommaren kommer med tillhörande semester och därför ska de ta höjd för bemanning och planering i god tid.

Nina Rogström, Sveriges Farmaceuter

Den enda apotekskedjan som kunnat ge en exakt siffra över hur många som fått önskad semester är Kronans Apotek. De uppger att 87 procent av deras anställda farmaceuter har fått önskad samlad semester på tre till fyra veckor.

Två av de fem tillfrågade apotekskedjorna, Apoteket AB och Kronans Apotek, uppger att de kommer att stänga apotek för att klara bemanningen under sommaren. Fyra apotekskedjor uppger att de också kommer att anpassa sina öppettider för att personalen ska få den semester som de bett om. Endast Kronans Apotek har inte svarat på frågan om öppettider.

Nina Rogström på Sveriges Farmaceuter tycker att frågan kring antal semesterveckor för farmaceuter är viktig eftersom dessa är till för att ge en möjlighet till återhämtning och vila.

– Arbetsgivaren vet om att sommaren kommer med tillhörande semester och därför ska de ta höjd för bemanning och planering i god tid, så att de kan ge den semester som personalen önskar och som de behöver för att hålla i långa loppet.

Andra läser