Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sneglar på grannländers farmaceutiska tjänster

Apoteksaktörerna har nu gett ett första förslag på vilka farmaceutiska tjänster de vill testa inom ramen för ett regeringsuppdrag. Tjänster i grannländerna står som inspiration – även för hur TLV ska utvärdera effekterna.

Som Svensk Farmaci tidigare berättat fick Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i vintras ett uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet för farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek. Syftet är att bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning och uppdraget ska pågå under tre år.

Hela projektet bedrivs i ett så kallat policylabb, ett arbetssätt där näringsliv och offentligverksamhet ska jobba ihop för att hitta nya lösningar på en samhällsutmaning. I det här fallet att läkemedel ofta inte använts så som förskrivaren tänkt sig.

Projektet är nu i uppstartsfasen och apoteksbranschens arbetsgrupp, som samlar samtliga kedjor samt Apotea, har nyligen lämnat in ett första förslag på sex olika farmaceutiska tjänster de skulle vilja testa.

Det handlar bland annat om tjänster liknande de som redan finns i England, Norge och Danmark, berättar Anna Montgomery, projektledare för regeringsuppdraget på TLV. Till exempel handlar det om inhalationsvägledning och tjänsten Medisinstart, där patienter med nyinsatta blodförtunnande, blodtryckssänkande eller blodfettssänkande läkemedel får strukturerade samtal med en farmaceut. Något som gett goda resultat enligt en utvärdering.

– Övriga förslag behöver en del bearbetning, men det är bra att ha fått branschens första tankar kring vilken typ av tjänster de vill testa. I policylabbet behöver vi nu identifiera vilka de prioriterade behoven av farmaceutiska tjänster är utifrån ett brett hälso- och sjukvårdsperspektiv, och då blir det viktigt att få input från vår expertgrupp, säger Anna Montgomery.

Expertgruppen består av representanter för 18 organisationer inom sjukvårds- och läkemedelssektorn, däribland Sveriges Farmaceuter, samt patient- och pensionärsorganisationer. Gruppen ska ge sin syn på vilka typer av tjänster de ser behov av och hur apoteken borde arbeta med dessa.

I veckan hade expertgruppen och TLV ett första möte.

– Vi mötte ett stort engagemang och intresse för frågan hos expertgruppen och en vilja att bidra med olika perspektiv och kompetens, säger Anna Montgomery.

Flera typer av farmaceutiska tjänster har provats tidigare i Sverige, men en brist är att effekterna ofta inte utvärderats ordentligt. TLV arbetar nu med frågan om hur tjänsterna ska utvärderas och vilka effekter som ska krävas för att de ska finansieras av det offentliga.

– Vi tittar bland annat på hur man gjort internationellt och vilka krav man ställt på tjänsterna i framför allt i Danmark och Norge, säger Anna Montgomery.

Planen är att de farmaceutiska tjänster som väljs ska testas ute på apoteken under 2022, men exakt när och hur det ska göras är upp till apoteksaktörerna att föreslå, enligt Anna Montgomery.

– Hur apoteksbranschen väljer att engagera sig i detta är avgörande för hela projektet, men hittills har branschens projektgrupp varit entusiastiska vilket är en jättebra start.

Mest läst