Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV ska utveckla farmaceutiska tjänster på apotek

Regeringen har nu givit TLV uppdraget att utveckla farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek, i enlighet med den förstudie som myndigheten presenterade 2019. Resultatet ska redovisas 2024.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, fick strax före jul ett regeringsuppdrag att genomföra en försöksverksamhet för farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek med syfte att bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning. Uppdraget baserar sig på den förstudie som myndigheten presenterade strax för jul 2019. Där föreslår man att utvecklingsarbetet ska ske i så kallade policylabb.

– Det är ett arbetssätt som har visat god effekt och ibland används när myndigheter och näringsliv samverkar för att lösa samhällsutmaningar. Det som ska ske i ett policylabb är en försöksverksamhet där man ska kunna testa och utvärdera de här tjänsterna. Det bygger på innovationskraften hos apoteksaktörerna och att man har möjlighet att testa, utvärdera, justera och testa igen. Man utvärderar det systematiskt och identifierar också eventuella juridiska och finansiella hinder och dess lösningar efter hand, säger Cecilia Frostegård, apotekare och chef för Avdelningen för prisreglering och tillsyn på TLV och ansvarig för regeringsuppdraget.

Hon lyfter fram att apoteken nu får möjligheten att visa vilken ytterligare nytta de kan göra i samhället.

– Tanken är ju att det ska vara rådgivning och insatser som går utöver apotekens grunduppdrag. Grundförutsättningarna är att tjänsterna ska nyttja den farmaceutiska kompetensen som apoteken har, möta patienternas behov av stöd och fylla ett behov i vårdkedjan. Visar de effekt på läkemedelsanvändningen så är förhoppningen att man ska kunna få en ersättning av det offentliga, säger hon.

Hur försöksverksamheten ska gå till i praktiken är myndigheten dock inte riktigt på det klara med ännu. Först måste man tillsätta en projektledning som kan börja planera för uppdraget.

– Vi har just fått uppdraget så det är för tidigt att säga hur vi lägger upp det. Tanken är att alla apoteksaktörerna ska kunna vara med och bidra, men det första vi måste göra nu är att se hur ska det gå till. Vi kommer att kunna svara mycket bättre inom ett halvår när vi har kommit igång, säger Cecilia Frostegård.

Beskedet att TLV har fått regeringsuppdraget välkomnas av Sveriges Apoteksförening som, enligt nyhetsbrevet Apoteksmarknaden, bland annat hoppas att tjänsterna ska kunna ge nya intäkter till apoteken.

– För apoteken handlar det om att det ska finnas en möjlighet att få ersättning för den nytta som man gör, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Cecilia Frostegård menar att tjänsteutvecklingen bör ses som en möjlighet för alla öppenvårdsapotek.

– Det kan vara en möjlighet att profilera sig både för fysiska apotek och e-handelsapotek, säger hon.

Regeringsuppdraget är en försöksverksamhet som ska pågå i tre år och slutredovisas i mars 2024.

Mest läst