Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Utlåningen gör det svårt att få ihop vardagslivet”

Sveriges Farmaceuter har länge varit negativa till utlåningen av personal mellan apotek. En arbetsgrupp har nu tillsatts för att lösa frågan mellan facket och motparten Svensk Handel.
"Frågan är ganska infekterad" säger fackrepresentant Martina Perzanowska.

Genrebild. Foto: Getty Images

– Det här har varit en besvärlig fråga som pågått under lång tid. Utlåningen gör att det är svårt för anställda att få ihop vardagslivet eftersom de en dag plötsligt kan förväntas jobba på ett apotek på ett helt annat ställe, än där de är anställda, säger Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Hon är kritisk till hur många arbetsgivare hanterar kritiken kring utlåningen och att att många inte ger en korrekt beskrivning av verkligheten till sina arbetstagare.

– När vi förhandlar med arbetsgivare om utlåningen, så svarar de att de löser detta genom att personalen ställer upp frivilligt. Men hur frivilligt är det om personalen ställs emot varandra genom att arbetsgivaren säger att annan personal blir lidande om man inte ställer upp? säger Martina Perzanowska.

Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Hon säger att många arbetsgivare vid anställningstillfället inte informerat personalen om att möjligheten till utlåning kan bli verklighet och vad utlåningen innebär.

– Även om det står i kollektivavtalet om huvudarbetsplatsen så är det inte så många anställda som läser det. Det är orealistiskt av arbetsgivarna att tro att det här är rimligt. Det här gör frågan ganska infekterad, säger Martina Perzanowska.

Motparten Svensk Handel pekar på att antalet apotek sedan avregleringen av apoteksmarknaden ökat kraftigt och att det kan vara en utmaning att uppfylla kravet på att det alltid finns en farmaceut i tjänst på varje apotek.

“Vi förstår att det ibland kan upplevas negativt att anställda behöver ta sig till ett annat apotek med annan och någon gång längre resväg. Samtidigt är vår uppfattning att detta inte är en omfattande företeelse, utan en del av vad det innebär att arbeta i apotek på den svenska apoteksmarknaden,” skriver Per Dalekant, processjurist och avtalsansvarig för Apoteksavtalet, vid Svensk Handel, i ett mejl till Svensk Farmaci.

Han menar att omfattningen av utlåningar varierar, men att Svensk Handels uppfattning är att dessa utlåningar i huvudsak sker i samråd mellan arbetsgivare och anställda.

“Fördelen är att det går att upprätthålla bemanning i alla apotek och att det går att täcka upp vid eventuell frånvaro på grund av semester eller sjukdom. Det ger även anställda möjlighet att se hur verksamheten bedrivs i andra apotek och lär känna fler kollegor på närliggande apotek, vilket många uppskattar,” skriver Per Dalekant och fortsätter:

“Vi har från våra fackliga motparter förstått att personalen kan ha blandad uppfattning om utlåning men vi menar att det är något som till stor del sker efter överenskommelse och med hänsyn till den anställdes förutsättningar att även utföra arbete på andra arbetsplatser,” skriver Per Dalekant.

Martina Perzanowska tycker att arbetsgivarna borde lösa problemet med bristen på personal genom att ha en vikariepool. Hon tror dock att det är en ekonomisk fråga.

– En vikariepool skulle innebära ett extra lönepåslag, men det skulle också innebära att medarbetarna vet om att de kan behöva jobba på fem olika apotek, på helger och obekväma arbetstider. Jag önskar att arbetsgivarna vågade ha den ärliga diskussionen med sina medarbetare från början, säger Martina Perzanowska.

Hon berättar att de ombudsmän som hjälper medlemmar med rådgivning ofta får samtal från medlemmar inom apotek, som överväger att lämna apotekssidan, för att i stället jobba inom regioner och inom industrin. I samband med att Sveriges Farmaceuter tecknade ett nytt kollektivavtal med Svensk Handel tillsattes en arbetsgrupp för att försöka lösa frågan om schemaläggning, då frågan om utlåningar ska försöka lösas.

– Arbetsgruppen har haft ett första möte, så nu är förhandlingarna igång. Men än så länge har det inte landat i några slutsatser, säger Martina Perzanowska.

Andra läser