Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt avtal klart – i nivå med industriavtalet

Sveriges Farmaceuters avtal med Svensk Handel och Almega är klara. Avtalen gäller de 3 200 medlemmar som arbetar inom apoteksområdet och innehåller löneökningar som ligger i nivå med det industriavtal som slöts tidigare i år.

Martina Perzanowska, slutar som förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Kollektivavtalen på apoteksområdet är nu klara och ligger i paritet med industriavtalet med ett avtalsvärde om 5,4 procent på 29 månader. Avtalen gäller från och med den 1 december i år till den 30 april 2023. Precis som för industriavtalet, liksom de flesta andra avtal, är inte lönerevisionen retroaktiv för den tid som gått sedan förhandlingarna fick ställas in på grund av corona utan gäller från och med den 1 december.

– Vi har enats om att årets lönerevisioner ska ske skyndsamt, något som förbundet var mycket tydliga med i förhandlingarna. Vi har särskilt betonat att en skyndsam hantering behövs för föräldralediga och långtidssjukskrivna, säger Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Förhandlingarna har varit hårda och har därför inte blivit klara på utsatt tid den 1 december då de tidigare kollektivavtalen löpte ut.

– I alla avtalsförhandlingar är det ett givande och tagande. Vi fick gehör för våra viktigaste frågor, och lyckades även hålla emot motpartens yrkanden som hade inneburit försämringar för våra medlemmar, vi är väldigt nöjda med slutresultatet, säger Martina Perzanowska.

Sveriges Farmaceuter förhandlar dels med Svensk Handel och avtalet med dem omfattar de cirka 2 700 medlemmar som jobbar på någon av apotekskedjorna Apoteket AB, Hjärtat, Kronan, Apoteksgruppen eller Lloyds och dels med Almega vars avtal omfattar de cirka 500 medlemmar som arbetar på Apotea eller Svensk Dos.

Under avtalsrörelsen har Sveriges Farmaceuters fokus legat på tre punkter; lön, trygghet i arbetslivet genom kompetensutveckling och pension samt ett hållbart arbetsliv genom arbetsmiljö och arbetstid.

Förutom löneökningar i nivå med industriavtalet har Sveriges Farmaceuter fått igenom att partsgemensamma arbetsgrupper ska tillsättas som ska diskutera frågor som huvudarbetsplats och utlåning, där det är relevant, samt tillämpningar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö på arbetsplatserna.

– En av våra viktigaste framgångar i förhandlingarna är att dessa partsgemensamma arbetsgrupper ska tillsättas, säger Martina Perzanowska.

Arbetet i arbetsgrupperna ska vara klart senast den 31 december 2021.

I avtalet med Svensk Handel har Sveriges Farmaceuter även fått igenom partsgemensamma ”Riktlinjer avseende fackligt förtroendevalda inom apoteksbranschen”, vägledande riktlinjer som ger ett tydligt signalvärde för förbundets fackligt förtroendevaldas ställning ute på arbetsplatserna, enligt Martina Perzanowska.

 

Medlemmar i Sveriges Farmaceuter kommer att få en mer detaljerad beskrivning av avtalen via mejl och hela avtalen samt ytterligare information kommer även inom kort att gå att hitta bakom inloggning på Sveriges Farmaceuters webbplats >>

 

Andra läser