Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Studierna ska vara lika för alla”

Distansundervisning under coronapandemin har inneburit många förändringar för studenter över hela landet. Universiteten har dessutom tolkat hur undervisning och examinationer ska utformas olika och Sveriges Farmaceuters studentsektion vill nu att lärosätena går ihop för att utforma en gemensam strategi – så att studierna kan bedrivas på lika villkor.

Under coronapandemin har svenska universitet bedrivit större delen av sin undervisning på distans. Det har inneburit många förändringar för bland annat farmacistudenter.

– Det påverkar oss allihop att varken undervisning eller examinationer sker på plats på universiteten. Vi får höra att studenterna tycker att det är jobbigt både när det gäller inlärning och den sociala biten, säger Jennifer Nilsson, ordförande för Sveriges Farmaceuters studentsektion.

Hon menar att det varit en stor omställning för studenterna kring hur de ska lägga upp sina studier, men att det också varit svårt för lärosätena eftersom att de ska hitta lösningar på hur undervisningen på bästa sätt ska bedrivas på distans. Även om Jennifer Nilsson själv är van vid att plugga på distans, menar hon att det finns moment i undervisningen som är svår att bedriva digitalt.

– Jag tycker att det är otroligt tråkigt att vi inte kan göra labbarna som vi brukar. De vill jag absolut ha tillbaka så snart det går. Universiteten har hittat digitala lösningar som funkar, men de studenter som vi på studentsektionen har pratat med är alla överens om att det är svårare att lära sig de här viktiga momenten utan att vi ses, gör labbarna med varandra och samtidigt har givande samtal, säger Jennifer Nilsson.

Jennifer Nilsson, ordförande för studentsektionen.

Hon berättar att många labbar också ersatts med teoretisk inlärning och demonstrationer av hur labbarna ska genomföras.

– I början av pandemin blev det mycket teori eftersom lärosätena haft svårt att möta beslutet om den inställda fysiska undervisningen. Vi fick olika moment i labbarna demonstrerade för oss. Det här upplevde många studenter som väldigt enformigt och ostimulerande, men det börjar bli bättre eftersom lärosätena har hittat olika sätt att variera sig på, säger Jennifer Nilsson.

Distansundervisningen för farmacistudenterna ser olika ut beroende på vilket lärosäten de studerar vid. Det kan också skilja sig åt från kurs till kurs.

– Lärosätena får bestämma själva hur de ska hantera situationen med distansundervisning och eftersom det inte satts upp några regler kring detta så har alla gjort olika. De skiljer sig till exempel kring övervakning under digitala examinationer. En del lärosäten har också gjort om examinationerna till inlämningsuppgifter. På ett universitet hade också tentan blivit extra svår eftersom det skulle bli omöjligt att fuska, och det är inte helt optimalt, säger Jennifer Nilsson.

Hon säger att studentsektionen önskar att lärosätena gick ihop, för att skapa bättre förutsättningarna för studenterna.

– De borde ha en gemensam plan, så att det blir rättvist. För studenternas bästa vill vi gärna se en gemensam strategi kring examinationerna för att det ska bli lika för alla, säger Jennifer Nilsson.

Även om undervisningen som skett på distans inneburit många utmaningar är många studenter också positiva till de digitala lösningarna som tagits fram.

– Det har också inneburit större flexibilitet med tider eftersom vi kan se inspelade föreläsningar när vi vill. Det har också inneburit en större tillgänglighet och fler studenter har kunnat delta i undervisningen eftersom det blir lättare att vara med digitalt, säger Jennifer Nilsson.

Hon tror att det finns möjlighet att de digitala lösningarna också följer med in i framtiden.

– Får universiteten kläm på examenstillfällena, hur de ska kunna göras digitalt på ett rättvist sätt, då tror jag absolut att de digitala lösningarna för studenterna är här för att stanna.

Tycker du att det är något lärosäte som sticker ut, gällande digital undervisning?

– Nej, det är lite blandad kompott från allihop. Det har också skiljt sig från kurs till kurs, beroende på vem läraren varit och hur institutionen jobbar med digitala lösningar. En del föreläsare har uttryckt att de kan hjälpa fler studenter på kortare tid eftersom det är lätt att nå varandra online. Det höll många studenter med om, men de tycker också att det var svårt att på hjälp med komplexa uppgifter och hade gärna haft någon bredvid sig som kunde förklara, säger Jennifer Nilsson.

Hon berättar att studentsektionen har under våren försökt att uppmärksamma studenthälsan. Fokus har framförallt legat på den psykosociala biten och man har berättat att det finns hjälp att få för de studenter som behöver det.

– Vi har uppmuntrat att studenterna träffar sina klasskompisar digitalt. För många kan det kännas konstigt i början, men det handlar mest om att få in vanan. Ett tips är att börja diskutera uppgifter och sedan komma in på annat för att få den sociala kontakten som vi alla behöver, säger Jennifer Nilsson.

Andra läser