Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekssektionen: Fortsatt risk för smitta på jobbet

Öppenvårdsapotekens låga bemanning ökar risken för smitta på jobbet. Det menar Sveriges Farmaceuters apotekssektion.

Sektionen pekar dels på risken att anställda går till jobbet trots symtom för att apoteket ska kunna hålla öppet, och dels smittrisken när olika enheter lånar personal från varandra för att täcka upp.  

– Just in- och utlåningen är väldigt problematisk. Det kan handla om apotek som har många sjuka i covid och så lånas personal in dit från ett annat apotek. Det är ingen optimal planering, säger Karin Gummesson, som är ordförande i apotekssektionen.

Efter att ha pratat med fackliga representanter på kedjorna konstaterar apotekssektionen också att det fortfarande förekommer att kunder kommer in på apotek trots symtom eller misstänkt smitta. Särskilt utsatta är de farmaceuter som jobbar på apotek som lämnar ut covid-tester. Problemet har även lyfts i lokalpress, i mitten av mars skrev exempelvis Vimmerby tidning att flera apotek larmade om kunder som kom för att hämta ut PCR-test själva istället för att skicka ombud. 

Karin Gummesson, ordförande i Sveriges Farmaceuters apotekssektion.

– Det är fortfarande det som är problemet. Kunder kommer in och säger ”men jag är nog inte sjuk” eller ”jag har en anhörig hemma som är sjuk men jag själv är inte sjuk”, säger Karin Gummesson.

Jeanette Persson, som är internkommunikationschef på Apoteket berättar att kedjan ser ett högre kundtryck på de apotek som hanterar utlämning av PCR-tester, i och med att fler hämtar ut PCR-tester nu än för ett par månader sedan. Däremot ser man ingen ökning av antalet inrapporterade fall av kunder som kommer för att hämta PCR-test till sig själva. 

– I dagsläget ligger antalet inrapporterade fall i vårt system på ungefär samma nivå som vid årsskiftet vilket också är lägre än i november och december, säger hon i ett mejlsvar till Svensk Farmaci.

Enligt Jeanette Persson har kedjans berörda apotek tydliga rutiner och är numera vana vid att hantera utlämningen på ett säkert sätt. En person som vill hämta ut test till sig själv ombeds lämna lokalen och istället skicka ett ombud.

I dagsläget ser vi ingen anledning att vidta ytterligare åtgärder.

Fokus nu ligger på att upprätthålla de skyddsåtgärder som infördes tidigt, som tillgång till skyddsutrustning i form av plexiglasskärmar, visir och munskydd. ”I dagsläget ser vi ingen anledning att vidta ytterligare åtgärder”, skriver Jeanette Persson.

Till och med vecka 12 i år har Arbetsmiljöverket fått in 58 anmälningar om coronarelaterade tillbud inom apotekshandeln. Det innebär att antalet anmälningar tycks ligga på samma nivå som i början året – för januari låg siffran på 18. En anmälan enligt 3 kap 3 a § i arbetsmiljölagen ska göra om en anställd har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.

Enligt apotekssektionens undersökning var sjuktalen bland apoteksanställda generellt sett något högre under förra året än tidigare år, men det är oklart hur stor del av ökningen som beror på covid-19.

Inget fokus på förtur

Apotekssektionen kommer inte fortsätta att driva frågan om förtur till vaccin för apotekspersonal. Dels för att vaccinationsprocessen redan är så långt gången och dels för att det finns flera andra yrkesgrupper som inte heller kan jobba hemifrån eller på annat sätt skydda sig helt mot smitta.

Mest läst