Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

18 anmälningar om risk för smitta på apotek

Under årets första månad har Arbetsmiljöverket fått in 18 anmälningar om coronarelaterade tillbud inom apotekshandeln.

Apotekspersonal har larmat om kunder som kommer in på apoteket trots covid-19-symtom, vilket Svensk Farmaci rapporterat om tidigare. Under januari gjordes 18 coronarelaterade anmälningar enligt 3 kap 3 a § i arbetsmiljölagen, vilket ska göras om en anställd har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.

Tillbuden kan handla om att en arbetstagare andas in utandningsluften från en person med misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta, att man kommer i kontakt med intorkade droppar som innehåller virus så att viruset når mun, näsa eller ögon, eller att man måste utföra arbetsmoment nära en person med misstänkt eller konstaterad smitta. Anmälan ska göras även om exponeringen inte leder till ohälsa.

Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter, tycker att det är bekymmersamt att apotekspersonalen inte skyddas bättre från smitta på sina arbetsplatser.

– Våra farmaceuter på öppenvårdsapoteken är första ingången i en vårdkedja, inte minst på de apotek som har provtagningsinlämning. Men istället för att se öppenvårdsapoteken som en del i vårdkedjan ser arbetsgivarsidan det som butiksverksamhet, säger hon.

Hon jämför med sjukvården, som snabbt byggde tält för provtagning utanför sjukhusen. Kanske hade en liknande lösning, med utlämning av testkit utanför lokalen eller en vakt som ser till att ingen med symtom kommer in, kunnat hindra att apotekspersonal utsätts för smitta.

– Det kan inte bara handla om patienternas tillgång, det måste också handla om de anställdas arbetsmiljö, säger Martina Perzanowska.

Katrin Dagergren är arbetsmiljöexpert på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. Hon menar att apoteksföretagen tar frågan om de anställdas säkerhet på stort allvar.

– Att arbeta för att förebygga smittspridning har varit handelsföretagens viktigaste fråga under en längre tid. Maxantal i entrén, avståndsmarkeringar inne i butiken och plexiglas framme vid kassan är exempel på åtgärder som vidtagits. Även om coronapandemin har varit en stor utmaning för hela samhället har apoteksföretagen på det stora hela klarat av situationen på ett ansvarsfullt sätt, säger hon.

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik anmäldes bara tre coronarelaterade tillbud inom apotekshandeln under 2020. Men myndighetens presstjänst förklarar att den låga siffran sannolikt beror på att den information som först gick ut missuppfattades av många arbetsgivare. Man har nu förtydligat informationen om vilka som ska anmäla coronarelaterade tillbud.

Andra läser