Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Varför lyftes inte problemen i styrelsen?”

Representanter från Arbetsutskottet, Industrisektionen och Offentligsektionen i Sveriges Farmaceuters styrelse är förvånade och besvikna över Apotekssektionens svepande kritik mot styrelsearbetet och frågar varför de inte tog upp problemen i styrelsen.

[Uppdaterad 2020-10-05, kl 14:50]
Vi har alla varit ledamöter respektive suppleanter i Sveriges Farmaceuters förbundsstyrelse 2018–2020 tillsammans med Sandra Jonsson och Karin Gummesson. Vi läser med förvåning och stor besvikelse deras uttalande i Svensk Farmaci och Läkemedelsvärlden den 1 oktober.

Vi har alla upplevt att styrelsearbetet, under ordförande Ulf Janzon, präglats av enighet, öppna diskussioner och ett gott samarbetsklimat. Detta stöds av mötesprotokoll och rapporter (se länk nedan).

Att Apotekssektionen inte redovisat sina synpunkter i styrelsen, och istället i efterhand uttalat svepande kritik i media mot alla övriga ledamöter i styrelsen, främjar inte arbetet med att ena förbundet. Sandra Jonsson framhåller att hon och Karin Gummesson, på grund av olika omständigheter, inte orkat lyfta de problem man upplevt, till resterande medlemmar av förbundsstyrelsen. Vi beklagar att man inte lyfte problemen i styrelsen. Hade man gjort det så är vi övertygade om att vi allihop tillsammans kunnat hitta en konstruktiv lösning. Nu står Sveriges Farmaceuter inför en stor utmaning under extra fullmäktige för att kunna hantera den uppkomna situationen. Vi vill dock betona att vi kommer att göra vårt bästa för att hitta en gemensam, konstruktiv väg framåt för Sveriges Farmaceuter och dess medlemmar.

Lisa Ekstrand, Inger Näsman och Pia Frisk, Arbetsutskottet
Tuulikki Lindmark och Marianne Andersson, Industrisektionen
Celina Sving och Simon Tekmen, Offentligsektionen

Svensk Farmaci; ”Vi måste stå enade som farmaceuter” >>

Svensk Farmaci: Kaosartat vid Sveriges Farmaceuters fullmäktige – Svensk Farmaci

Sveriges Farmaceuter; Styrelserapporter >>

 

Mest läst