Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Apoteken har nu ett gyllene tillfälle att byta väg”

Efter omregleringen har apoteken blivit allt mer kommersiella på bekostnad av sin farmaceutiska färdriktning. Det menar apotekaren och docenten Tommy Westerlund som nu ser ett unikt tillfälle att närma sig primärvården istället.

Apoteken befinner sig just nu vid ett vägskäl, menar Tommy Westerlund. Foto: Shutterstock.

Den svenska apoteksmarknaden står vid ett vägskäl där apoteken kan välja mellan att närma sig primärvården och bli en tydlig del av hälso- och sjukvården eller att fortsätta på den inslagna vägen och bli än mer kommersiella. Det menar apotekaren Tommy Westerlund och läkaren Bertil Marklund i en artikel publicerad i tidskriften Pharmacy Practice.

Tommy Westerlund ser en möjlighet för apoteken att byta väg och närma sig primärvården. Foto: Privat.

Tommy Westerlund ser en möjlighet för apoteken att byta väg och närma sig primärvården. Foto: Privat.

– När monopolet föll trodde och hoppades jag att farmaceutiska tjänster skulle vara det sätt apotekskedjorna främst skulle konkurrera med, men istället har det blivit det här att sälja så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. För mig känns det väldigt kortsiktigt, som en konstgjord andning för att hålla uppe verksamheten ekonomiskt, säger Tommy Westerlund, nyligen pensionerad från sin tjänst som universitetslektor och programansvarig på Receptarieprogrammet på Malmö Universitet.

Han förstår naturligtvis att apoteksföretagen måste få ekonomin att gå ihop. Men han tycker inte att dagens apotekskedjor verkar ha några farmaceutiska visioner utan målsättningen verkar bara vara att förbättra bokslutet.

– Det känns inte som om kedjorna har några långsiktiga strategier. Det kanske de har, men de är inte tydliga för mig i alla fall, säger han.

Han och Bertil Marklund lyfter i artikeln fram att apoteken just nu har ett gyllene tillfälle att närma sig primärvården. I primärvårdsutredningen ”God och nära vård” dras riktlinjerna för framtidens primärvård upp.

– Det handlar om att man förstärker och satsar betydligt mer på primärvårdsnivån. I svensk sjukvård har primärvården utgjort en mindre andel än i många andra länder. Därför vill man flytta vården närmare befolkningen genom att vidareutveckla primärvården och göra den mer lättillgänglig, säger Tommy Westerlund.

Och i den processen ser han att apoteken skulle kunna bli en viktig och bra medspelare. Han lyfter fram den stora kontaktyta öppenvårdsapoteken har mot kunderna/patienterna som de träffar flera gånger per år. Där skulle de kunna fylla en viktig funktion som en tydlig samarbetspartner till primärvården.

– Vissa apotekskedjor har visserligen redan idag en del bra tjänster som erbjuds, men i praktiken är det få kunder/patienter som får eller tar del av de här tjänsterna, säger han.

Något han tror beror på att apotekskedjorna i grunden prioriterar annat.

– Apotekskedjorna säger ofta att de vill satsa mer på farmaceutiska vårdnära tjänster, men samtidigt verkar de inte riktigt vilja satsa på det personellt och finansiellt när det verkligen gäller. Jag roade mig för några år sedan med att läsa platsannonser för farmaceutiska rådgivare. I de flesta fall stod det i någon av de första tre meningarna ”Du som brinner för försäljning…”. Då anger man ju färdriktningen och prioriteringen, säger han.

Han lyfter också fram att primärvården ska bli mer digitala, enligt en annan aktuell utredning, och att det även där finns en möjlighet för apoteken att komplettera med sin fysiska närvaro nästan överallt i Sverige.

– Vårdcentraler ska kunna tillhandahålla både fysisk vård och digital kontakt. I glesbygd till exempel skulle det ju kunna vara en stor finess om prover skulle kunna tas på apoteken och att resultaten skulle kunna skickas vidare till vårdcentralen, säger han.

Men möjligheterna är flera påpekar han.

– En annan tanke är det här med vaccinationer, som ju redan idag förekommer på vissa apotek, men då är det distriktssköterskor som utför vaccinationerna, men i andra länder bland annat i USA och i Portugal är det farmaceuter som vaccinerar. Om man tänker vidare i dessa coronatider och om det kommer ett vaccin då skulle man kanske kunna tänka sig att det ges på apotek. I så fall naturligtvis mot ekonomisk ersättning, säger han.

Han menar att apoteken nu behöver bestämma sig för vilken väg de vill gå och hans uppmaning är att ta tillvara detta unika tillfälle.

– Det har alltid funnit en viss konflikt mellan professionsfrågor och försäljning och jag tycker att man har lyckats hantera det ganska bra tidigare, även om jag inte tror på någon återgång till monopolet, men efter omregleringen har det blivit väldigt mycket försäljning. Jag tycker att apoteken nu står inför ett vägval om de ska fortsätta på det sättet. Ska apoteken främst förbli detaljhandel eller ska de bli en tydlig del av hälso- och sjukvården? Det vore synd att inte ta vara på den här möjligheten att byta väg, säger han.

Läs artikeln ”Community pharmacy and primary health care in Sweden – at a crossroads” här >>

 

 

Andra läser