Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Inget försäkringsskydd mot covid-19 för apotekspersonal

Sveriges Farmaceuters och andra remissinstansers önskan om att utöka arbetsskadeförsäkringens skydd mot smittsamma sjukdomar till andra yrkesgrupper hörsammades inte av regeringen när covid-19 inkluderades i försäkringsskydet. Något som innebär att apotekspersonal fortfarande saknar försäkringsskydd mot sjukdomen.

Trots den uppenbara risken för apotekspersonal att smittas av covid-19 vill inte regeringen utöka försäkringsskyddet. Foto Shutterstock.

Vid gårdagens regeringssammanträde beslutade regeringen, som väntat, att föra in covid-19 i den förteckning över smittsamma sjukdomar som arbetsskadeförsäkringen omfattar. I övrigt gjordes dock inga förändringar av den förordning som anger att en smittsam sjukdom kan klassas som en arbetsskada endast om den inträffar antingen:

  1. ”i arbete vid sjukvårdsinrättning,”
  2. ”i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material.”

Det innebär att apotekspersonal, liksom alla andra som inte arbetar vid en sjukvårdsinrättning eller med behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person, fortfarande saknar ett försäkringsskydd i arbetsskadeförsäkringen.

Flera remissinstanser som LO, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Farmaceuter och TCO lyfte frågan om det orimliga och orättvisa i att arbetstagare vid vissa arbetsplatser, men inte vid andra, nu får ett skydd. Förutom apoteksfarmaceuter lyftes busschaufförer, butiksbiträden, poliser, förskollärare, lärare samt personal inom socialtjänsten fram som extra utsatta. Regeringen uppmanades att se över och förändra regelverket för en mer rättvis bedömning, något som regeringen alltså inte gjorde.

– Det är tråkigt att man inte gjorde det, kanske inte så förvånande, men trist. Vi kommer dock att fortsätta bevaka och driva frågan och försöka använda oss av vägen genom SACO eftersom vi är övertygade om att det här är en fråga som är intressant även för SACO, säger Ulf Janzon, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Svensk Farmaci söker socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi för en kommentar.

Andra läser