Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Ett sätt att ordna vår egen fortbildning”

Vad ska farmaceuterna i sjukvården kallas? Och hur får man mesta möjliga hälsa för samhällets läkemedelsslant? Det diskuterades när 170 sjukvårdsnära farmaceuter utbytte kunskaper i Norrköping.

– Det här är ett sätt för oss att ordna vår egen fortbildning. Här tar vi upp frågor som är relevanta för just vår yrkesgrupp, säger Anna-Carin Sköld, klinisk apotekare vid Höglandssjukhuset i Eksjö och en av dem som arrangerat årsträffen i Norrköping.

De som träffades arbetar inom kommuner, regioner eller i privata vårdföretag med offentlig finansiering. De ingår alla i ett nätverk för farmaceuter som arbetar specifikt med frågor som berör sjukvården.

Programmet sträckte sig över två dagar och innehöll flera punkter som rör ekonomi ur ett samhälleligt perspektiv, som hur man fördelar resurser rättvist och hur man får pengar till läkemedel att räcka så långt som möjligt.

En annan punkt gällde farmaceutens roll i sjukvården.

– Alla professioner behöver diskutera sin roll i vårdteamet då kunskapsområdena går in i varandra. När de gäller oss kliniska farmaceuter överlappar även vi delvis med andra sjukvårdsyrken. Det gäller att hitta en bra roll där, säger Anna-Carin Sköld.

Hittills har nätverket för de kliniska farmaceuterna varit ganska löst sammanhållet och kontakten har hållits främst via en mejllista. Där kan medlemmarna fråga om råd och tips från kollegor i landet.

Det kan till exempel handla om vilket läkemedel man ska föreslå läkare att skriva ut i stället för något som är restnoterat eller vad man ska föreslå läkare att göra i ett specifikt fall, där omständigheterna kring en specifik patient gör valet av medicinering komplicerat.

Eller vad som helst som kan vara bra att diskutera med en kollega.

– Många av oss arbetar ganska ensamma, särskilt i kommunerna och de mindre regionerna. Då är möjligheten till utbyte med kollegor som jobbar någon annanstans särskilt viktig, säger Anna-Carin Sköld.

Ansvaret för att arrangera årsmötet har varit alternerande. I år var det regionerna Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Östergötland som stod för värdskapet. Totalt deltog 170 kliniska farmaceuter, vilket är rekord.

Från och med i år kommer nätverket att formaliseras. En förening bildas där medlemskap godkänns för farmaceuter som arbetar inom sjukvården, kommuner, regioner och privata vårdföretag med offentlig finansiering.

– Fördelen är att vi kommer kunna ha en mer långsiktig planering, så att vi har ungefär samma resurser till årsmötet från ett år till ett annat. Men det är ren formalia och kommer inte påverka samarbetets innehåll, säger Sara Sjöberg, informationsapotekare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och en av dem som är ansvarig för föreningsbildandet.

Andra läser