Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill se skärpta krav mot restnoteringar

Restnoteringarna har eskalerat till en nationell patientsäkerhetsfråga och nu behövs kraftfulla åtgärder och skärpta krav på läkemedelsföretagen, skriver två debattörer på DN debatt.

Det har blivit allt vanligare med restnoterade läkemedel, konstaterar överläkarna Jan Calissendorff och Mikael Lehtihet på gårdagens DN debatt. För närvarande finns 366 olika preparat på Läkemedelsverkets sida för restnoteringar vilket medför att tiotusentals personer inte kan hämta ut sin medicin.

Patienter kan behöva åka många mil för att få tag på sina läkemedel eller vänta på leverans från utlandet.

“Detta är en förtroendefråga, våra patienter ska kunna lita på att läkemedel fungerar bra och är säkra, och att de kan levereras i rimlig tid” skriver debattörerna.

De anser att restnoteringarna nu eskalerat till en nationell patientsäkerhetsfråga, men att myndigheterna gör långtifrån tillräckligt för att lösa problemet:

”Apotekens tillsynsmyndighet, Läkemedelsverket, agerar inte tillräckligt kraftfullt. Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) är stumma, liksom ansvarig minister med ansvar för dessa frågor.”

De framhåller att restnoteringarna ökat sedan apoteksmonopolet upphörde 2009, dessförinnan hade det statliga apoteket ett lagstadgat ansvar för Sveriges läkemedelsförsörjning.

Nu behövs kraftfulla åtgärder gör att klargöra vilket ansvar företag och myndigheter har i frågan, menar debattörerna som efterlyser en rad åtgärder för att säkerställa att läkemedel finns tillgängliga. Bland annat vill de att regeringen ser över lagstiftningen, får igång förbättringar på Läkemedelsverket och skärper kraven på läkemedelsföretagen.

Läs hela artikeln på DN debatt här.

Det är nu ett drygt år sedan lanserade Läkemedelsverket lanserade ett nytt system för restnoteringar för att det skulle bli enklare att hitta information för både sjukvården och apoteken.

Mest läst