Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nordiska länder i dialog med FIP om medlemsnytta

Häromdagen avslutades årets NFU-möte i Köpenhamn. Den danska storkonflikten i offentlig sektor berördes, och förutom de nordiska förbundens representanter medverkade denna gång även FIP:s nya vd Catherine Duggan.

De nordiska fackförbunden på farmaciområdet träffades i slutet av förra veckan i Köpenhamn för sitt årliga möte NFU (Nordisk Farmaceutunion).

FIP:s nytillträdda vd Catherine Duggan medverkade på länk från London i en diskussion om hur FIP i högre grad ska ge nytta till både enskilda medlemmar och medlemsorganisationer.

– Vi måste bli mycket tydligare med vad vi kan erbjuda för extra värde till medlemsorganisationer, sade Catherine Duggan, som vill inleda samtal med de nordiska förbunden för att hitta sätt för både medlemsorganisationer och FIP att främja varandra.

De nordiska förbunden kommenterade bland annat FIP:s strategidokument och medlemsavgifterna, något som kommer att diskuteras vidare, enligt Catherine Duggan.

Under NFU-mötet i övrigt diskuterade representanterna från Danmark, Norge, Sverige, Island och Finland i vanlig ordning de olika förbundens aktuella frågor.

Det rörde allt från Pharmadanmarks erfarenheter från den konflikt inom offentlig sektor som genomfördes tidigare i år, till förbundens behov av att reformera förtroendeorganisationerna.

Under mötesdagarna genomfördes också ett besök på Köpenhamns universitet, där Ulf Madsen, chef för Pharmaschool, berättade om det nya farmaceutprogrammet.

– Det var mycket givande dagar, som kommer att gynna vårt internationella arbete. När vi samarbetar med de nordiska förbunden får vi större möjlighet att påverka, och det är bra för våra medlemmar, säger Kristina Billberg, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Nästa års NFU-möte arrangeras av Sverige.

Andra läser