Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Jönköping satsar på kommunapotekare

I höst blir Jönköping den första kommunen i landet att anställa en helt egen apotekare – Helena Spethz. Huvuduppgiften blir att utveckla läkemedelshanteringen i de kommunala verksamheterna.

Kommunapotekare har testats på några håll tidigare i Sverige, bland annat i Linköpings kommun samt i flera kommuner i Jönköpings och Norrbottens län.

Det har hittills alltid varit fråga om samarbetsprojekt mellan kommuner och regioner/landsting, men nu tar alltså Jönköpings kommun steget att anställa en ”egen” apotekare.

I oktober börjar Helena Spethz som kommunapotekare i en satsning som i första hand är ett treårigt projekt.

Thomas Axén är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Jönköpings kommun.

– Det här är en kompetens som vi tror att vi kommer att ha stor nytta av i verksamheten. Helena kommer att arbeta med läkemedelshanteringsprocessens olika delar, dels med ett patient- och verksamhetsperspektiv men också med ett logistiskt perspektiv. Hon kommer att tillhöra kommunens centrala stab men även vara ute en hel del i verksamheterna. Helena kommer även att arbeta med utbildningar, berättar han.

Tanken är dock inte i första hand att hon ska arbeta med läkemedelsgenomgångar, något som idag sker i samverkan med regionen.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har kommunerna i Jönköpings län testat flera kommunapotekare i ett samarbetsprojekt med regionen som pågick ett år 2015-16.

– Projektet föll väl ut men var för tyvärr för kortvarigt. Det har varit svårt att förvalta resultatet på ett bra sätt. Apotekarna kartlade bland annat läkemedelshanteringen och presenterade rutiner för bättre samverkan mellan kommunerna och regionen. En slutsats av projektet var att apotekares ögon behövs i den kommunala verksamheten, och därför känns det tillfredsställande att nu kunna anställa en apotekare, säger Thomas Axén.

Andra läser