Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya arbetssätt krävs där tekniker har tung roll i kedja

I torsdags antog riksdagen nya regler om farmaceutisk kompetens i receptkedjan på apotek. Svensk Farmaci bad Anna Montgomery, utredare på TLV och tidigare utredningssekreterare, reda ut vad förändringen egentligen innebär.

Anna Montgomery är medicinsk utredare på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och var utredningssekreterare i Nya apoteksmarknadsutredningen som tog fram förslaget om förstärkning av den farmaceutiska kompetensen i receptkedjan.

Hur skiljer sig det antagna förslaget i propositionen från det ni föreslog i utredningen?

– Utredningen föreslog ett generellt krav på farmaceutkompetens för att expediera recept och i samband med detta lämna information och rådgivning till kund. Enkla rena handräckningsmoment i receptexpedition bedömde dock utredningen kan utföras av annan personal än farmaceut.

– Regeringen modifierade förslaget något. Man formulerar det så att farmaceutkompetens ska krävas för information och rådgivning om läkemedel, läkemedelsanvändning och utbyte av läkemedel, och när övriga moment i receptexpeditionen som har särskild betydelse för en säker hantering och användning av läkemedel genomförs, säger Anna Montgomery.

– Nya föreskrifter kommer att precisera vilka delar av receptexpeditionen, utöver information och rådgivning, som har särskild betydelse för en säker hantering och användning av läkemedel, och när någon annan än en farmaceut får utföra dem.

Vilken skillnad blir det från dagens situation på apoteken?

– Kravet på farmaceut för rådgivning vid receptexpedition kommer att innebära förändrade arbetssätt på de apotek där apotekstekniker har en betydande roll i receptexpeditionen. Regeringen är tydlig med att syftet med den nya regleringen är att höja kvaliteten i apotekens rådgivning och stärka farmaceuternas roll i receptexpeditionen jämfört med idag. De nya föreskrifterna lär följa den intentionen, vilket kan komma att påverka apoteken och vem som får göra vad i receptprocessen, säger Anna Montgomery.

De förändrade kraven på farmaceutisk kompetens och farmaceutens ansvar i samband med expediering av förskrivningar träder i kraft den 1 juli 2020.

Andra läser