Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LV: “Listan saknar nyansering”

Kristina Dunder, svensk delegat i EMA-kommittén CHMP, tycker att Prescrires "Drugs to avoid"-lista saknar nyansering. Läkemedlen på listan bör inte undvikas generellt, menar hon.

Svensk Farmaci bad Läkemedelsverket kommentera listan “Drugs to avoid” som tidningen Prescrire årligen tar fram, och som vi uppmärksammat här på sajten i några artiklar. Kristina Dunder, läkare och svensk delegat i EMA-kommittén CHMP, har kommenterat listan för verkets räkning.

Hur ska man värdera en sådan här genomgång? Behövs den typ av granskningar som Prescrire genomför?

– I allmänhet ser vi det som positivt att användningen av läkemedel efter godkännandet analyseras och diskuteras. Dock anser vi att den nu aktuella genomgången i Prescrire saknar nyansering och drar generaliserande slutsatser om nyttan och riskerna av de listade läkemedlen och att användbarheten därför är tveksam, säger Kristina Dunder.

– Vid godkännandet av ett läkemedel görs en noggrann värdering av alla tillgängliga data för att säkerställa att nyttan överväger riskerna. Ett nytt läkemedel behöver inte vara mer effektivt än ett redan godkänt alternativ eftersom det är av värde för läkare och patienter att ha tillgång till flera behandlingsmöjligheter med olika mekanismer och biverkningsprofiler. Bedömningen av nytta-risk-balansen görs på populationsnivå baserat på resultat av kliniska studier, men i behandlingen av den enskilda patienten måste förskrivaren bedöma vilket läkemedel som är lämpligt för just den patienten baserat på hens individuella egenskaper.

– Nytta-risk-balansen för ett läkemedel kan förändras efter godkännandet och om nya, allvarliga biverkningar upptäcks vid den säkerhetsmonitorering som är obligatorisk för alla läkemedel, kan godkännandet omprövas.

– Även för läkemedel som godkänts långt tillbaka tiden finns en möjlighet att ompröva godkännandet om nya data tillkommer som ifrågasätter nyttan och/eller säkerheten, säger Kristina Dunder.

Bör läkemedlen på Prescrires lista verkligen undvikas?

– Nej, generellt sett bör de inte undvikas. Men det är viktigt att påpeka att ett läkemedels lämplighet kan variera mellan olika patienter, och att en helhetsbedömning utförd av behandlade läkare av såväl patientens som läkemedlets egenskaper är essentiell för en optimal behandling, säger Kristina Dunder.

Andra läser