Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tidskrift: ”90 godkända läkemedel bör undvikas”

Ett nittiotal godkända läkemedel är mer skadliga än nyttiga och bör undvikas, enligt den producentoberoende franska tidskriften Prescrire.

Prescrire publicerar årligen listan ”Drugs to avoid”, och årets version finns i aprilnumret av den granskande och ofta kontroversiella tidskriften.

90 läkemedel som är godkända i Frankrike eller hela EU kvalar in på den föga hedersamma listan i år.

Det norska organet Relis, Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell, har gått igenom den franska genomgången och beskriver den som en tankeväckare, något som även uppmärksammats i norska Dagens Medisin.

– Det är viktigt att denna typ av dokumentation kommer fram. Det är ofta stort fokus på effekten av nya läkemedel och mindre fokus på säkerhets- och biverkningsaspekter. Prescrire har några poänger som är viktiga att lyfta upp, säger Trude Listhaug, farmacie kandidat och chef för Relis i Nordnorge till Dagens Medisin.

Enligt Relis visar nationella och internationella studier att producenter ofta underkommunicerar dokumentation om säkerhet och biverkningar.

– Samtidigt finns det en trend och ett politiskt krav att nya läkemedel ska ut snabbare på marknaden. Patienter har rätt att få snabb tillgång till nya, bättre läkemedel, heter det. Historien visar dock att nytt inte alltid är bättre, särskilt när det gäller biverkningar, skriver Relis.

Relis understryker att ett marknadsföringstillstånd inte innebär att risk-nyttabalansen är fullständigt dokumenterad för ett läkemedel.

– Detta betyder inte att ett nytt läkemedel inte ska användas, men man bör göra det på ett sätt som ger patienten bästa möjliga nytta. När man behandlar patienter med läkemedel som har svag säkerhetsdokumentation så är det bäst att få in användningen i en klinisk studie så att data kan samlas in, säger Trude Listhaug.

På Prescrires lista finns en rad väl använda läkemedel inom neurologi, kardiologi, diabetes med mera.

Mest kontroversiell är Prescrires lista kanske inom terapiområdena MS och alzheimers sjukdom.

Vid alzheimer avråder Prescrire helt från läkemedelsbehandling. Befintliga läkemedel som donepezil, galantamin och rivastigmin har enligt tidskriften minimal och övergående effekt medan de gastrointestinala, neuropsykiatriska och kardiovaskulära biverkningarna kan vara framträdande.

Vid behandling av MS anser Prescrire att alemtuzumab (Lemtrada), natalizumab (Tysabri) och teriflunomid (Aubagio) alla har oproportionellt kraftiga biverkningar och därför bör undvikas. Interferon beta har också begränsningar, men ses som en standardbehandling som bör väljas före ”mabbarna”.

Hur ser svensk expertis på Prescrires genomgång? Bör läkemedlen på Prescrires lista verkligen undvikas?

Svensk Farmaci har ställt frågor till några av landstingens läkemedelsinformationscentraler och andra aktörer. Vi återkommer med en uppföljande artikel inom kort.

Originalartikeln i Prescrire på engelska finns att ladda ned i pdf här.

Andra läser