Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stort intresse för ny master i farmaceutisk modellering

Intresset för Uppsala universitets nya masterprogram i farmaceutisk modellering är närmast enormt inför hösten.

Programmet ger teoretisk och praktisk kunskap om avancerade modelleringstekniker som används inom bland annat drug discovery, drug development och läkemedelsanvändning.

Utbildningen startar för andra gången till hösten, är på heltid och sträcker sig över fyra terminer. All undervisning sker på engelska.

Intresset för programmet är mycket stort med hundratals sökande.

– Inför hösten har programmet det allra högsta söktrycket bland Uppsala universitets internationella mastersprogram, säger Anja Sandström, studierektor och koordinator för apotekarprogrammet vid Uppsala universitet, till Svensk Farmaci.

Antagningen av studenter är uppdelad på en internationell och en ordinarie antagning. Sammanlagt sökte 677 personer till de 30 studieplatserna inför hösten 2017.

Modelleringstekniker används idag i allt större utsträckning inom läkemedelssektorn. Målen kan vara att designa nya läkemedelsmolekyler, förstå absorption, distribution och eliminering från kroppen samt att bygga upp och tolka kliniska prövningar.

– Den breda ansatsen gentemot beräkningsbaserade angreppssätt i läkemedelssektorn är unik för det här mastersprogrammet. De kompetenser som finns på Uppsala universitet gör att vi har ett mycket bra utgångsläge för att erbjuda en sådan utbildning, säger Pär Matsson, forskare vid institutionen för farmaci som inom kort tar över som koordinator för programmet, i en intervju på Uppsala universitets hemsida.

Enligt programmets presentationssida ger den första terminen en översikt av områdena drug discovery och drug development, och verktyg inför de fortsatta studierna och yrkeslivet.

Den andra och tredje terminen ger djupgående kunskap om verktyg och modelleringstekniker som används inom de farmaceutiska vetenskaperna.

Den sista terminen omfattar ett examensprojekt som antingen kan göras på universitetet, på myndigheter eller inom läkemedelsindustrin.

Andra läser