Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler nöjda med sitt medlemskap

En större andel medlemmar är nöjda med sitt medlemskap i Sveriges Farmaceuter idag jämfört med 2012, och förbundet ligger högt i "medlemsnöjdhet" i jämförelse med andra Sacoförbund. Men medlemmarna efterlyser större tydlighet och synlighet, enligt en medlemsenkät från Novus.

Enkäten besvarades via webben av 1 351 yrkesverksamma medlemmar mellan den 26 februari och 14 mars i år.

Lönerådgivning, skydd mot inkomstförluster och att värna anställningstryggheten är de viktigaste fackliga områdena, enligt medlemmarna.

Allra viktigast är stöd och hjälp gentemot arbetsgivaren när det kniper. Lönestatistikfoldern rankas också som ett viktigt mervärde i medlemskapet.

Andelen medlemmar som uppger att de är nöjda med sitt medlemskap har växt sedan 2012, då en liknande enkät genomfördes, och omvänt har andelen missnöjda minskat. Åtta procent indikerade i år någon form av missnöje, att jämföra med 12 procent 2012. Därmed ligger förbundet högt i jämförelse med andra Sacoförbund i ”medlemsnöjdhet”.

Sju av tio säger sig ha haft nytta av sitt medlemskap, även det en uppgång sedan 2012. En stor majoritet är också nöjda med det bemötande de har fått från förbundet.

– Även om man som medlem kan vara missnöjd med ett utfall i en förhandling, ska det aldrig råda någon tvekan om att vi står på medlemmens sida. Vi är en motpart till arbetsgivaren och vi ska finnas där med stöd och hjälp när man behöver oss, säger Kristina Fritjofsson, förbundsordförande.

Undersökningen visar att förbundet ses som branschkunniga, kompetenta och som ett förbund för akademiker. Medlemmarna vill dock att förbundet ska bli tydligare, synligare, bättre på att bilda opinion och vara mer nytänkande.

– Övergripande visar undersökningen att förbundet går åt rätt håll och det är glädjande. Men att vi framträder som ett tydligt akademikerförbund med hög sakkunskap är egentligen bara en hygienfaktor. Viktigare är att fundera på hur vi kan bli tydligare och synas mer, både gentemot medlemmar och mot beslutsfattare. Det finns ett sug efter ställningstaganden, driv och engagemang från förbundet. Styrelsen har därför redan nu inlett ett arbete med att prioritera ett antal sakfrågor som förbundet ska driva, säger Kristina Fritjofsson.

Andra läser