Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Satsningar inom vården välkomnas

BUDGETEN: Sveriges Farmaceuter välkomnar resurstillskottet till landstingen och snabbare validering av utländska utbildningar. Kostnadsfria preventivmedel till unga är också positivt på flera sätt enligt förbundet, även om man inte vill värdera om prioriteringen är rätt i relation till andra utgiftsområden.

Sveriges Farmaceuter välkomnar de satsningar inom vårdområdet som aviserats i den nya statsbudgeten.

– Det här är välkomna och viktiga resursförstärkningar av den sektor där de flesta av våra medlemmar är verksamma, hälso- och sjukvården, säger Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Den så kallade professionsmiljarden ska “främja hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning samt stimulera bättre och effektivare användning av medarbetarnas kompetens”.

– Här är det från vårt perspektiv förstås viktigt att även farmaceuterna, som ju till stor del är verksamma i hälso- och sjukvården, omfattas.

Socialstyrelsen får också ökade resurser för validering av utländsk utbildning inom hälso- och sjukvården. 65 miljoner kronor tillförs 2016 och 42 miljoner kronor per år från 2017.

– Det här är mycket välkommet och i linje med vad vi konkret arbetat med när det gäller det så kallade snabbspåret för utländska apotekare, säger Kristina Fritjofsson.

Hur ser du på att preventivmedel inom förmånen görs kostnadsfria för personer under 21 år från den 1 januari 2017?

– Kan det här bidra till färre aborter och en mer jämlik hälsa så är det positivt. Det är helt i linje med vår nollvision. Rent praktiskt kommer detta också att underlätta för många av våra medlemmar på apotek. Men systemet är relativt förmånligt redan idag och om själva prioriteringen är korrekt i relation till andra utgiftsområden vill jag låta vara osagt, säger Kristina Fritjofsson.

Andra läser