Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Två miljoner och erkännande av kompetens

Uppgörelsen med Läkemedelsverket innebär att den tidigare avstängda direktören får närmare två miljoner kronor. Verket erkänner även hens vetenskapliga kompetens och att hanteringen av ärendet inte varit optimal från myndighetens sida.

Svensk Farmaci har nu tagit del av den uppgörelse som vi skrev om i förmiddags, som träffats mellan Läkemedelsverket och direktören.

Enligt denna får chefen från den 1 september och fram till årsskiftet rollen som senior vetenskaplig rådgivare direkt under den tillförordnade generaldirektören Inger Andersson.

Hen är dock i praktiken arbetsbefriad, förutom att hen i en rapport ska ”summera sina personliga reflektioner kring hur innovationsarbetet inom Läkemedelsverket kan utvecklas framgent”.

– Jag ska under hösten ta en kontakt med generaldirektören kring hur detta arbete ska läggas upp i detalj, säger chefen till Svensk Farmaci.

Under en punkt i uppgörelsen erkänner verket att chefen är ”både erfaren och kompetent inom sitt vetenskapliga område, vilket också bekräftas av att hen utnämnts till professor av myndigheten”.

Verket erkänner också att myndighetens ”hantering av de frågor som uppkommit under våren och sommaren 2015 avseende … anställning inte varit optimal från verkets sida”.

– För mig är det här den viktigaste punkten, att man tillstår att man inte skött det här optimalt, säger chefen.

– Jag är sammantaget nöjd med den här uppgörelsen och hade inte haft några problem med att gå till domstol om den inte kommit till.

Uppgörelsen omfattar även en ekonomisk kompensation.

Chefen får ”för tvistens lösande” en utbetalning på totalt 1 212 000 kronor i två omgångar.

Dessutom får chefen full lön året ut, vilket innebär att det sammantagna ”ekonomiska paketet” uppgår till närmare 2 miljoner kronor exklusive sociala avgifter.

Förslaget till uppgörelse fördes fram i mitten av augusti av Arbetsgivarverket som utgjort Läkemedelsverkets ombud.

– Arbetsgivarverket har agerat professionellt. Deras agerande har illustrerat vikten av att ha tillgång till arbetsrättslig och juridisk kompetens, säger chefen.

Uppgörelsen innebär också att chefen återkallar den stämning vid Uppsala tingsrätt som inlämnats med anledning av tvisten.

Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter, har eftersom förbundet är kontaktförbund för Saco på Läkemedelsverket följt frågan nära.

– Att verket gått med på en överenskommelse måste ses som ett tecken på att de ser det som tveksamt att de skulle klara en rättslig prövning. Vore verket säkra på sin sak skulle de antagligen stått på sig och låtit ärendet prövas i domstol, säger Christer Borg.

I juni när ärendet prövades i verkets personalansvarsnämnd var Sacos representant i nämnden den ende som inte förordade uppsägning.

– Den här uppgörelsen pekar på att Saco-föreningen gjorde en riktig bedömning, säger Christer Borg.

– Att verket medgett att hanteringen av ärendet inte varit optimal måste ses som att Saco-föreningen haft rätt i den kritik mot den formella hanteringen som de framfört under resans gång.

Andra läser