Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ännu ett landsting satsar på försörjning i egen regi

Ett sydsvenskt landsting kommer som landsting nummer två i landet att börja sköta vårdens läkemedelsförsörjning i egen regi vid årsskiftet.

Jönköping är i dagsläget det enda landstinget som sköter läkemedelsförsörjningen till vården i egen regi.

Men nu går ett andra landsting, Landstinget Blekinge, samma väg.

En viktig anledning till det strategiska beslutet är att landstinget då slipper genomföra upphandlingar.

– Vi tror att det här är den mest långsiktiga och stabila lösningen. Vi slipper genomföra upphandlingar och alla de omställningar och nya system som dessa kan medföra. De överprövningar som ofta följer på upphandlingsbeslut ger också en osäkerhet, säger Stephan Schuhmeier, apotekare på Landstinget Blekinge.

I viss mån tycker han att det som nu drabbat grannlandstingen Kalmar och Kronoberg illustrerar att beslutet kan vara riktigt.

– Kalmar har drabbats av överprövningar och Kronoberg fick ta om hela upphandlingen.

Blekinges nuvarande avtal med Apotek Hjärtat går ut vid årsskiftet.

– Att göra det själva var något som vi övervägde redan innan den första upphandlingen, men som vi då inte riktigt var redo för. Nu är vi bättre förberedda och kommer vid övertagandet att ha haft gott om tid på oss för att rigga, säger Stephan Schuhmeier.

Vilka erfarenheter har ni av nuvarande leverantör, Apotek Hjärtat?

– De har levt upp till våra krav, vi är nöjda. Problemet har varit att de krav vi ställde kanske inte riktigt levde upp till våra yttersta behov, vår kravställning var lite i underkant. Men vi är inte missnöjda med leverantören.

De tre landstingen Kalmar, Kronoberg och Blekinge upphandlade som första landsting i landet gemensamt 2010 och valde då dåvarande Vårdapoteket, som senare köptes upp av Apotek Hjärtat.

Nu har de tre landstingen i stället valt tre sinsemellan olika strategier för läkemedelsförsörjningen.

– Kalmar gör som förut, Kronoberg tar hem tillverkningen i egen regi och vi går helt i egen regi, berättar Stephan Schuhmeier.

Har ni studerat hur Jönköping lagt upp sitt arbete?

– Ja, men vi väljer en annan strategi än dem. Vi kommer till exempel inte att bygga upp något större eget lager.

Kommer ni att uppnå besparingar på det här sättet?

– Ja, vi får lägre kostnader, men det är inte huvudmålet. Långsiktigheten är viktigare. Att ha sjukvård och läkemedelsförsörjning i samma struktur tror vi är organisatoriskt gynnsamt, säger Stephan Schuhmeier.

Andra läser