Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Betalt för tjänster kan vända trend”

Farmaceutyrket på apotek har genomgått en avprofessionalisering, men med ersättning för farmaceutiska tjänster kan trenden vändas, skriver Lisa Ekstrand.

Vad sägs om att jobba med försäljning i en butik?

Varsågod och läs då fem år på universitet och bli legitimerad apotekare. Eller förresten, du kan komma undan med tre och bli legitimerad receptarie som jag själv.

Den så kallade butiken omnämns även ibland apotek.

Det här låter kanske som ironi, men för en nykläckt apotekare eller receptarie kan det kännas som den bistra sanningen.

Den läkemedelsexpert som man en gång i tiden drömde om att bli står långt ifrån den försäljare som man förväntas jobba som.

Har man turen att som nyexaminerad få gå på anställningsintervju så har man kanske samtidigt oturen att försäljningschefen sitter med under intervjun.

Och hur svarar man på frågan om man är en bra säljare?

Javisst, farmaci är mitt kall och ehhh… försäljning är, ehhh ….också mitt kall.

Vem vill inte framstå i god dager?

Synen på vår profession har förändrats radikalt de senaste åren. Jag brukar kalla det avprofessionalisering.

Avprofessionaliseringen har pågått sedan något decennium men tog fart när apoteksmonopolet försvann. Då hände något med hur arbetsgivaren uppfattar vår profession. Nya ord tillfördes till arbetsgivarens vokabulär, läkemedelsrådgivning hamnade i skymundan, produktivitet och merförsäljning kom att dominera morgonmötena. Och vi farmaceuter är en lojal yrkesgrupp och gör som vi blir tillsagda.

Samtidigt skapas det en etisk stress för vår profession. Det går ju inte alltid att förena ekonomiska incitament med att ha individens hälsa och välbefinnande i främsta rummet.

Ett exempel, ibland ordnas säljtävlingar på apotek. Det bästa apoteket inom en region kan, i bästa fall, vinna en biobiljett till de anställda. I lunchrummen sätts det upp planscher där statistik förs hur bra var och en säljer. Någon chef gick ett steg längre – försäljningsstatistiken blev lönegrundande.

Detta kan måhända vara vettigt om du säljer bilar, leksaker eller kläder. Men jobbar man med sjuka människor så är det i många lägen oetiskt att ”erbjuda” en massa produkter för sin egen löns skull.

Nu är det dags att hejda avprofessionaliseringen på apoteken!

Jag hoppas att du är med på tåget. Att du vill ha en stark profession. Att du vill kunna jobba utifrån de etiska riktlinjer som finns för farmaceuter. Att du vill kunna applicera dina farmaceutiska kunskaper i kundmötena och få cred för detta.

Och framför allt – att du kan titta i spegeln och se en läkemedelsexpert – inte en säljare.

Kunderna och samhället i stort skulle tjäna mycket på om det fick råda en stark professionell anda på apoteken. Kostnaden för felaktig läkemedelsanvändning i Sverige har uppskattats till mellan 10 och 30 miljarder kronor om året. Alltför många människor hamnar idag på akuten på grund av läkemedel. Det går visserligen inte att sätta likhetstecken mellan förbättrad läkemedelsrådgivning på apotek och minskade akuta inläggningar på grund av felaktig läkemedelsanvändning. Men visst kan apoteksfarmaceuten göra en enorm skillnad – varje dag.

En förutsättning för att skutan ska kunna vändas är att apoteken får betalt för farmaceutiska tjänster. Det måste löna sig. Och det är här problemet ligger.

Samhället skjuter sig självt i foten om man inte låter apoteken få ersättning för farmaceutiska tjänster. Utan ersättning blir det även i fortsättningen mer försäljning och mindre läkemedelsrådgivning. Mer detaljhandel, mindre hälso- och sjukvård. Vad vill våra politiker egentligen med apoteken?

För arbetsgivarens del är det, så som ersättningsmodellen ser ut idag, inte lönsamt att låta apoteksfarmaceuter uppta tid med att ge utökad läkemedelsinformation. Inte om det blir på bekostnad av utebliven merförsäljning. Detta är enkel matematik.

Strukturerade samtal är en bra start för att återgå till kärnverksamheten – att värna kundens läkemedelsanvändning. Här låter vi legitimerade apotekare och receptarier använda sin kunskap på rätt sätt. Men det måste ske mot ersättning.

Jag hoppas verkligen att politikerna vill köra igång det här tåget som går i riktning mot en starkare profession, mot ett mer patientsäkert Sverige – och mot bättre apotek.

Lisa Ekstrand

FOTNOT: Lisa Ekstrand är vice ordförande för Sveriges Farmaceuter, men den här bloggen har hon skrivit som privatperson. Vi beklagar att det inte framgick av en tidigare version av artikeln.

Andra läser