Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

En miljard dyrare läkemedel

Kostnaderna för receptläkemedel i Sverige skjuter i höjden. I fjol ökade de med en miljard till den högsta nivån sedan 2006. Läkemedel mot hepatit C, ADHD och nya blodförtunnare drev utvecklingen.

Kostnaderna för läkemedel som förskrivs enligt recept uppgick i fjol till 26,5 miljarder kronor, enligt läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen som presenteras idag.

De ökande kostnaderna förklaras till stor del av ökad förskrivning av nya effektiva läkemedel som inneburit ett genombrott i behandlingen av hepatit C-infektion.

Även ADHD-läkemedel och nya blodförtunnande läkemedel bidrar till de ökande kostnaderna.

– Däremot ser vi en minskad användning av antibiotika vilket ligger i linje med arbetet mot antibiotikaresistens, säger Bengt Danielsson, medicinsk sakkunnig vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Den totala kostnaden för läkemedel – på recept, rekvisition och receptfritt – uppgick i fjol till nära 37 miljarder, enligt Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens rapport kan laddas ned här.

Rapporten baseras huvudsakligen på data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och E-hälsomyndighetens register.

Andra läser