Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny väg för “marginaliserad sektor”

Öppenvårdsfarmacin är en marginaliserad och isolerad del av vårdsystemet – upptagen med sina egna bestyr. Det fastslår en brittisk apotekskommission som idag presenterar sin slutrapport. Men det finns vägar framåt.

I Storbritannien presenterar Royal Pharmaceutical Society, RPS, idag en slutrapport från en kommission om den farmaceutiska yrkesrollens framtid.

Kommissionen drar slutsatsen att en utökad, bredare yrkesroll än idag för öppenvårdsapotekare är ett måste för att säkra professionens framtid.

Apotekarna bör bland annat kunna ta en större roll i omhändertagandet av långvarig sjukdom.

Brittiska apotek bör också mer än idag kunna bli alternativ till akutmottagningar som ett slags triage-punkter för personer med mindre allvarliga sjukdomstillstånd.

Diagnosen på det brittiska apoteksväsendet av idag är dock ganska nedslående. ”Trots sin potential är apoteksväsendet idag marginaliserat i vårdsystemet både lokalt och nationellt. Professionen betraktas som ganska isolerad, upptagen med sina egna bestyr, och saknas i större debatter och beslut inom hälsoområdet i stort”.

Utöver detta är medvetenheten hos allmänheten om vad apotekare kan erbjuda dålig. Apotekarna måste ”demystifieras” i allmänhetens ögon, skriver rapportförfattarna.

Ett fokuserat och utåtriktat ledarskap behövs för att ändra på saken. Fokus i ersättningssystemen behöver också successivt skiftas från dispensering och tillhandahållande till ”användning av professionell expertis för att hjälpa patienter att få ut det mesta av sina läkemedel och hålla sig friska”.

Rapporten från ”Commission on future models of care delivered through pharmacy” finns att läsa i sin helhet eller i komprimerad form på RPS hemsida. Dessutom finns presentationer i video– och powerpointformat.

Judith Smith, policychef på Nuffield Trust, som lett kommissionen har dessutom en egen blogg där hon diskuterar den brittiska farmacins framtid.

Andra läser