Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sjunkande kostnader finansierar kostnadsfria läkemedel för barn

Fortsatt sjunkande kostnader för läkemedel inom förmånen beräknas ge kostnadstäckning för reformen som ger barn läkemedel kostnadsfritt från juli nästa år. Det framgår av regeringens budgetproposition idag. UTÖKAD 11:32

I regeringens budget som presenteras idag föreslås 21,16 miljarder kronor anslås till landstingen för läkemedelsförmånerna 2015.

Det är ett lägre belopp än både anslaget för i år, 21,23 miljarder, och utgiftsprognosen för i år på 21,47 miljarder kronor (Årets anslag väntas överskridas med cirka 240 miljoner kronor).

Huvudanledningen till att anslaget till läkemedel dras ned i budgeten är Socialstyrelsens prognos för läkemedelsförsäljningen i Sverige.

Socialstyrelsen beräknar att kostnaderna för läkemedelsförmånen minskar med 1,75 procent under 2015. Det motsvarar drygt 375 miljoner kronor.

En viktig bidragande anledning till minskade läkemedelskostnader inom förmånen är införandet av den så kallade takprismodellen, genom en överenskommelse mellan regeringen och läkemedelsindustrin.

Andra förklaringar är patentutgångar, TLV:s omprövningar och landstingens arbete för att effektivisera läkemedelsförskrivningen.

Anslaget för 2015 höjs med 200 miljoner kronor för att finansiera budgetförslaget om kostnadsfria läkemedel för barn och ungdomar under 18 från och med den 1 juli nästa år.

Andra läser