Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Framstressat skifte gav stora problem

Apotekens övergång till IT-lösningarna Pharma Logica, Maxx, Pharma Suite och Rex gick långt ifrån smärtfritt. 82 procent av farmaceuter som svarade på en enkät rapporterade problem med sitt system under en enskild månad.

Övergången till nya receptexpedieringssystem på apoteken vid omregleringen har nu studerats vetenskapligt.

Det har gjorts i en studie som ingår i Tora Hammars avhandlingsarbete. Hon är doktorand på eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet och disputerar i morgon, den 10 oktober i Kalmar. Opponent är docent Sofia Kälvemark Sporrong.

I studien ingick en enkät till 350 farmaceuter på apotek som använt receptexpeditionssystemen Pharma Logica, Maxx, Pharma Suite eller Rex under en månad våren 2012. 115 av dem svarade.

82 procent av de som svarade rapporterade att de upplevt problem med systemet under den aktuella perioden.

Problemen rörde allt från systemens pålitlighet (systemkrascher, buggar, långsamhet) till användbarhet och avsaknad av viktiga funktionaliteter.

15 procent av farmaceuterna ansåg att systemet inte gav stöd för en patientsäker receptexpediering.

Tora Hammar pekar i studiens slutsats-avsnitt på tre huvudskäl till att systemen hade så många svagheter:

– Brist på tid för utveckling och implementering

– Frånvaro av en evidensbaserad kravspecifikation för systemen

– Oklar ansvarsfördelning för kvalitetssäkringen av systemen

Studien har publicerats i tidskriften Research in Social and Administrative Pharmacy. Abstract finns att läsa här.

Andra läser