Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Namn på utbildning bidrar till förvirring”

På Linnéuniversitetet i Kalmar heter receptarieutbildningen ”farmaceutprogrammet”. Olyckligt tycker Björn Lindeke, professor och ordförande för UKÄ:s utvärdering av farmaciutbildningarna, och får medhåll från Sveriges Farmaceuter.

Sedan starten 2000 har det treåriga utbildningsprogram i Kalmar som leder till receptarieexamen benämningen ”Farmaceutprogrammet”. Utbildningen ger möjlighet att ansöka om receptarielegitimation.

– Jag tycker att benämningen är märklig, men lärosätena får ju kalla sina program vad de vill. I svenskt språkbruk är ju farmaceut ett samlingsbegrepp för personer med farmaceutiska högskoleutbildningar, säger Björn Lindeke, professor emeritus och ordförande i den grupp som myndigheten UKÄ utsett för att granska farmaciutbildningarna, nu närmast apotekarutbildningarna.

– Jag vet inte exakt vilka grunder man har för detta, men det skulle kunna ha en koppling till Bolognaprocessen och att receptarieutbildningen nu ger möjlighet till att komplettera till apotekare genom två års studier. Det kan man hittills bara göra i Umeå, i Kalmar erbjuds inte möjligheten att läsa till apotekare.

Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter, är på samma linje som Björn Lindeke.

– Receptariebegreppet är kanske inte helt oproblematiskt, men farmaceut är ju trots allt ett samlingsbegrepp för personer med olika utbildningar inom farmaci, inklusive apotekare. Kalmars val av namn på utbildningen hjälper inte direkt oinvigda att navigera rätt i titeldjungeln, säger hon.

Svensk Farmaci har bett Christer Berg, apotekare och universitetsadjunkt på Linnéuniversitetet i Kalmar, förklara bakgrunden till utbildningens namn. Läs intervjun med honom här på sajten strax.

Andra läser