Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny handlingsplan ska lyfta apoteken

EU-ländernas apoteksägare har enats om gemensamma nyckelfrågor i en ny handlingsplan. Apoteken bör delta mer aktivt i folkhälsoarbete, exempelvis i immuniserings- och screeningprogram, enligt planen.

Enligt en konsultrapport från AT Kearney som Svensk Farmaci skrev om i oktober, står de europeiska apoteken inför en rad utmaningar de närmaste åren. I vissa länder, däribland Sverige, väntar närmast en ”apotekskris” att döma av rapporten (se artikel länkad nedan).

För att möta den ovissa framtiden har apoteksägarnas EU-gruppering PGEU nu tagit fram en handlingsplan för att stärka de europeiska apoteken, ”European Community Pharmacy Blueprint”.

Ett fokusområde i dokumentet handlar om att förbättra säkerheten och tillgången till läkemedel.

Det ska ske genom att:

– Säkra leveranskedjan så att förfalskade läkemedel inte når dit

– Arbeta på olika nivåer för att stävja det tilltagande problemet läkemedelsbrist

– Utveckla och erbjuda doslösningar till behövande patienter och vårdenheter

– Fler sjukhusläkemedel görs tillgängliga på apotek

– Apotek i nödfall får möjlighet att expediera receptläkemedel utan recept, under vissa förutsättningar och i samarbete med läkare

I övrigt vill EU-apotekarna bland annat få större tillgång till journaldata, förutsatt att de nationella reglerna tillåter det och att patienten är med på noterna.

Flera av de övriga förslagen i handlingsplanen syftar till att ge apoteken en mer aktiv roll i vårdkedjan.

Apoteksnätverken borde exempelvis kunna användas bättre för att sprida folkhälsorelaterad information och hantera eventuella hälsorelaterade krissituationer, enligt ”European Community Pharmacy Blueprint”.

Apoteken bör också kunna delta mer vid immuniserings- och screeningprogram, enligt dokumentet.

Läs Blueprint-dokumentet här.

Andra läser