Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fri rörlighet bakom brittisk brist på receptläkemedel

Varornas fria rörlighet i EU är den viktigaste orsaken till att brist på viktiga receptbelagda läkemedel uppstår, enligt en aktuell brittisk rapport.

Brist på viktiga godkända receptläkemedel börjar bli ett allt större problem många europeiska länder. Problemet har bland annat uppmärksammats mycket i Norge på senare tid, se artikel länkad här nedan.

I Storbritannien tillsatte en tvärparlamentarisk grupp 2011 en utredning om problemet. Slutrapporten färdigställdes före sommaren.

Där dras slutsatsen att den huvudsakliga orsaken är parallellexport till andra EU-länder, vilket är tillåtet enligt EU:s regler om varors fria rörlighet. Rapporten refererar flera incidenter där läkemedelsbrist fått allvarliga konsekvenser för brittiska patienter.

Vissa varor kan undantas från EU:s regler om fri rörlighet om folkhälsan hotas.

Rapportförfattarna uppmanar nu den brittiska regeringen att verka för att läkemedelsexporten upphör med hänvisning till detta undantag.

Läs mer i Svensk Farmaci nr 4/12.

Mest läst