Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsbrist växande problem i Europa

I Norge och en rad andra europeiska länder är bristande tillgång till godkända receptläkemedel ett växande problem - något som förstärkts av Astra Zenecas aktuella leveransproblem. Prispolitiken antas vara en bidragande orsak till att den norska marknaden prioriteras ned av tillverkare.

Som Svensk Farmaci skrev i nummer 1/12 är bristande tillgång till godkända receptläkemedel ett växande problem i bland annat Storbritannien. Situationen gäller flera europeiska länder.

Orsakerna kan vara allt från kapacitetsproblem, råvarubrist, produktionssvårigheter till logistiska problem. Sverige än så länge tycks vara relativt sett förskonat, även om vanliga förpackningsstorlekar av Losec exempelvis saknats på svenska apotekshyllor i sommar.

I Norge har problemet med läkemedelsbrist ökat kraftigt på senare tid och har också uppmärksammats i branschdebatter och medialt.

Under åren 2009-2011 uppstod brist på 51, 44 respektive 69 godkända läkemedel i Norge, enligt statistik från Legemiddelverket. Men 2012 tycks det bli än värre – bara under årets fem första månader hade brist under olika tidsperioder uppstått på över 50 produkter.

– Vi har allt oftare sett bristsituationer och frågan har debatterats en hel del på senare tid. Det här är självklart ett komplext och sammansatt problem, men frågan är om det inte delvis är en baksida av den prispolitik som norska myndigheter driver och som bidragit till att vi har bland de lägsta läkemedelspriserna i Europa, säger Tove Ytterbö, ordförande för Norges Farmaceutiske Forening, NFF, till Svensk Farmaci.

Bland annat har brist på cancerläkemedel tvingat norska läkare att sätta patienter på väntelista för behandling.

I mitten av juni stoppades leveranserna till de norska apoteken av Astra Zenecas storsäljande astmaläkemedel Symbicort turbuhaler, Symbicort mite turbuhaler och Symbicort forte turbuhaler i vanligt förekommande styrkor.

Preparaten används av cirka 80 000 patienter i Norge. I början av augusti rådde fortfarande en bristsituation för två av produkterna.

– Anledningen till leveransproblemen är implementeringen av ett nytt affärssystem som har orsakat mer problem än vad vi hade förutsett. Prognosen för den norska marknaden är att vi kan leverera som vanligt i september. För Sveriges del kan restsituationer för Symbicort ha inträffat under kortare perioder i början av sommaren, säger My Borg, apotekare på Astra Zenecas avdelning för medicinsk information i Södertälje.

För Losec råder för närvarande alltjämt brist på flera förpackningsstorlekar i såväl Norge som Sverige.

I Norge infördes 2010 en anmälningsplikt som tvingar innehavare av marknadsföringstillstånd att anmäla förväntade avbrott i läkemedelsförsörjningen två månader i förväg.

Men enligt Ulrika Claesson på Legemiddelverket fungerar regeln inte. Det sker i princip inga anmälningar så tidigt – istället får Legemiddelverket anmälningarna så sent att de sällan hinner planera hur situationerna ska lösas.

I den norska debatten har det nu framförts förslag på att leveransplikt ska införas för innehavare av marknadsföringstillstånd, något som läkemedelsindustrin välkomnar. I dag omfattas endast grossisten NMT, Norsk Medicinaldepot, av leveransplikt.

Svensk Farmaci återkommer till det växande europeiska problemet med läkemedelsbrist och de bakomliggande mekanismerna i kommande nummer och här på sajten.

Mest läst