Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Apoteken hindras från att ta tillvara personalens kompetens”

"För att undvika apoteksstängningar och säkra tillgången till service över hela landet är det hög tid att vi öppnar för farmaceuter på distans". Det skriver Rasmus Nerman och Monika Magnusson, vd på Apoteket respektive Apotek Hjärtat på DN Debatt.

För att kunna driva apotek i glesbygd är det en utmaning att rekrytera och behålla farmaceuter. Något som Svensk Farmaci har uppmärksammat tidigare. Idag får apotek enligt lag enbart hålla öppet om en legitimerad farmaceut finns på plats under hela öppethållningstiden. 

Vid de fall där apotek i glesbygd har tvingats stänga eller dra ned på sina öppettider har det framför allt berott på att avsaknaden av legitimerade farmaceuter.

Sveriges apoteksförening samt arbetsgivarna har under en tid argumenterat för att det ska vara tillåtet att en digital farmaceut ska kunna ersätta en fysisk farmaceut för att apoteket ska kunna ha öppet enligt lagkravet. 

Frågan har även lyfts politiskt i riksdagen av bland andra Mikael Dahlqvist (S) och Anders W Jonsson (C).

Monika Magnusson, vd för Apotek Hjärtat.

Nu går Rasmus Nerman och Monika Magnusson, vd på Apoteket respektive Apotek Hjärtat ut i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter och föreslår att lagen ändras så att blir tillåtet med farmaceuter på distans.

“Möjligheten att bemanna apotek med en farmaceut på distans skulle göra stor skillnad för förutsättningarna att hålla apotek öppna i hela landet och året runt. Det skulle också göra apoteken bättre rustade för en kris­situation där vår samhällsviktiga roll ställs på sin spets. Den ökade flexibiliteten öppnar även fler karriärvägar och ger en bättre arbetssituation där farmaceuter kan vara sjuka eller ta ledigt utan att kunder blir utan läkemedel”, skriver Rasmus Nerman och Monika Magnusson på DN Debatt.

De anser även att reglerna för receptexpediering är i behov av modernisering.

“I dag kräver Läkemedelsverkets regelverk att vissa moment i receptkedjan utförs av en farmaceut, trots att delar skulle kunna överlåtas åt en apotekstekniker med receptbehörighet. Det gäller till exempel rutinen att kontrollera läkemedlens utgångsdatum där nuvarande regler förutsätter att just farmaceuten har läkemedlet i sin hand för att signera förpackningen” skriver Rasmus Nerman och Monika Magnusson.

Rasmus Nerman, vd på Apoteket

Rasmus Nerman och Monika Magnusson anser att rådande regler hindrar apoteken från att ta till vara personalens kompetens och möta behovet av apoteksservice i hela landet. För att ge de fysiska apoteken långsiktigt hållbara förutsättningar uppmanar de därför regering och riksdag att:

1. Tillåta farmaceuter på distans. Regeringen bör ge Läkemedels­verket i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en sådan lösning kan utformas och utvärderas liksom vilka lagändringar som behövs.

2. Se över reglerna för recept­expediering. Som del av uppdraget bör Läke­medelsverket även se över reglerna för receptexpediering, så att vissa läkemedelskontroller som i dag utförs av farmaceuten i stället kan överlåtas till en apotekstekniker med recept­behörighet. Det skulle dessutom frigöra tid för farmaceuterna och ge apoteksteknikerna en tydligare yrkesroll med utökat ansvar – viktiga steg för att på sikt motverka kompetensbristen och förbättra arbetsmiljön på apoteken.

3. Ta vara på farmaceuters kompetens. För att göra yrket mer attraktivt behöver farmaceuter i större utsträckning få ägna sig åt det de är utbildade till – kvalificerad läkemedelsrådgivning. I dag har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i uppdrag att se över möjligheten att bredda utbudet av rådgivningstjänster på apotek, ett uppdrag som bör utvecklas och förlängas.

Läs mer >> “Farmaceuter på distans är ett dåligt förslag”

Mest läst