Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt uppdrag för LMV: Så kan förutsättning­­­arna för kliniska prövningar förbättras

Läkemedelsverket får i uppdrag av regeringen att föreslå hur förutsättningarna för att Sveriges konkurrenskraft inom kliniska prövningar ska stärkas.

— Att skapa bättre förutsättningar för fler kliniska prövningar i Sverige handlar både om att bidra till en snabbare utveckling av nya läkemedel och behandlingar och möta medicinska behov, men också att stärka Sveriges konkurrenskraft globalt, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i ett pressmeddelande.

Syftet med uppdraget är att bidra till konkurrenskraftiga förutsättningar för att bedriva kliniska prövningar i Sverige. Målsättningen ska vara ett effektivt, tillgängligt och öppet stöd för innovation och delaktighet som möter behoven från näringslivet, akademin, patienter och hälso- och sjukvård.

— Det här är ett mycket välkommet uppdrag. Läkemedelsverket har en central roll i både det nationella och europeiska arbetet för att säkerställa att kliniska prövningar kan genomföras på ett ansvarsfullt och reglerat sätt. Vi är därför också en myndighet med kraft att samla aktörer i Sverige så att kliniska prövningar blir så ändamålsenliga och effektiva som möjligt, säger generaldirektör Björn Eriksson i ett pressmeddelande.

I mars 2023 överlämnade regeringens utredare förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar. Ett av förslagen i utredningen är att etablera Swe Trial – ett nationellt partnerskap mellan industriföreträdare i life science-sektorn och regionala företrädare för hälso- och sjukvårdens sex samverkansregioner i Sverige för att möta behovet av partnerskap och samverkan.

— Utredningen visar tydligt på behovet av att nationellt samla kliniska prövningar och skapa en effektiv infrastruktur, som också avlastar en redan överbelastad hälso- och sjukvård. Ett första steg blir att så snart som möjligt samla aktörer för att dels lyssna, dels för att gemensamt prioritera åtgärder och sätta gemensamma mål, säger Björn Eriksson i pressmeddelandet.

Lif, de forskande läkemedelsföretagen, är positiva till Läkemedelsverkets nya uppdrag.

— Det är ett välkommet beslut och ett viktigt första steg för att stärka Sveriges position som prövningsland. Lif ser fram emot att tillsammans med alla aktörer i systemet bidra till att vi snart har ett nationellt partnerskap på plats, säger Lifs life science-expert Frida Lundmark i ett pressmeddelande.

Läkemedelsverket ska delredovisa uppdraget senast 28 februari 2025 till Socialdepartementet. Den ska då innehålla förslag på organisatorisk modell och kostnadsberäkningar. En slutredovisning ska göra senast den 30 juni 2025.

Läs mer >>

Färre ansökningar om kliniska prövningar

Ny databas för kliniska prövningar

Mest läst