Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Färre ansökningar om kliniska prövningar

Antalet ansökningar om kliniska prövningar för läkemedel minskade med 21 procent förra året, enligt Läkemedelsverket.

Det totala antalet godkända kliniska prövningar i Sverige minskade under 2023, efter att tidigare ha ökat under 2020, 2021 och 2022. Det visar en artikel från Läkemedelsverket.

Flera faktorer kan ha bidragit till det minska antalet ansökningar om kliniska prövningar för läkemedelsutveckling under förra året, enligt myndigheten.

— Mest troligt är att både akademiska sponsorer och företag vinnlade sig om att ansöka om tillstånd för klinisk prövning under 2022, för att då få sitt tillstånd enligt tidigare EU-direktivet. Det i stället för att vara de första som sökte tillstånd under den nya lagstiftningen, säger Gunilla Andrew-Nielsen, enhetschef på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

På grund av den nedåtgående trenden gav regeringen i mars i år Läkemedelsverket i uppdrag att på nationell nivå sammanställa och tillhandahålla statistik avseende kliniska prövningar i Sverige.

Gunilla Andrew-Nielsen betonar vikten av samarbete med med andra europeiska länder gällande kliniska prövingar, för att dela bästa praxis och förbättra gemensamma regelverk.

— En viktig del i det arbetet kommer att vara det uppdrag som Läkemedelsverket har fått att på nationell nivå sammanställa och tillhandahålla statistik om kliniska prövningar. Här ser vi stora möjligheter i att utforska vilken data som vi kan få ut ur den nya gemensamma EU-databasen CTIS och också förstå hur vi på bästa sätt tillgängliggör informationen, säger Gunilla Andrew-Nielsen, i pressmeddelandet.

Hon menar att det är tydligt att det behövs ett nationellt stöd för kliniska prövningar.

— Därför har vi föreslagit att Läkemedelsverket blir ett nationellt centrum för att hålla samman alla typer av kliniska prövningar, säger Gunilla Andrew-Nielsen i pressmeddelandet.

Så många ansökningar har kommit in

Antal inkomna kliniska läkemedels­prövnings­ansökningar i Sverige 2005‍-‍2023

ÅrAntalet ansökningar
2005394
2006435
2007440
2008421
2009414
2010335
2011323
2012319
2013303
2014292
2015317
2016313
2017310
2018283
2019244
2020251
2021288
2022274
2023216
Källa: Nationellt ärendehanteringssystem för kliniska prövningar

Läs mer >>

Ny samman­­ställning: Kliniska prövningar på fortsatt stabil nivå

Mest läst