Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny samman­­ställning: Kliniska prövningar på fortsatt stabil nivå

Antalet kliniska läkemedelsprövningar legat på en stabil nivå de senaste tio åren, enligt en sammanställning från Vetenskapsrådet.

‒ Det finns en utbredd oro över att antalet kliniska läkemedelsprövningar är på nedgång. Det är glädjande att vår sammanställning visar att detta inte stämmer, utan att antalet och fördelningen av läkemedelsprövningar initierade av akademi respektive näringsliv har hållit sig relativt oförändrat över en tioårsperiod, säger Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning på VR i ett pressmeddelande.

Sammanställningen som Vetenskapsrådet (VR) har gjort bygger på statistik från Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

Statistiken visar att antalet kliniska läkemedelsprövningar har varit stabil de senaste tio åren, att drygt 2000 kliniska studier planerats de senaste tio åren och att majoriteten, 94 procent, av ansökningarna för dessa studier blir godkända av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten varje år.

Jonas Oldgren menar dock att stabila nivåer inte är tillräckligt.

‒ Min förhoppning är att fler patienter i framtiden får möjlighet att delta i kliniska prövningar av läkemedel och medicintekniska produkter, säger han i pressmeddelandet.

Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning vid Vetenskapsrådet.

Idag finns flera olika databaser som kan användas frivilligt av svenska forskare för att registrera pågående kliniska läkemedelsprövningar och andra kliniska studier. Men enligt VR finns däremot ingen tillförlitlig källa till information om när kliniska studier påbörjas och avslutas eller vad de kommer fram till för resultat.

Från och med 2024 ska Etikprövningsmyndigheten börja rapportera sitt pågående uppdrag om statistik över kliniska studier i Sverige, vilket Jonas Oldgren hoppas ska ta leda till en mer regelbunden tillgång till samlad statistik på området.

– Och bättre förutsättningar för regionernas viktiga arbete med att följa upp pågående kliniska prövningar och andra kliniska studier, säger han i pressmeddelandet.

Mest läst