Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hur pratar ni om prioriteringar inför sommaren? 

Sommaren är en tid för återhämtning och lata dagar i hängmattan. Ledigheterna på jobbet avlöser varandra vilket gör semesterperioden utmanande. Vi är färre på plats som ofta förväntas leverera samma resultat. Ekvationen går många gånger inte ihop.

Formellt är arbetsmiljön arbetsgivarens ansvar, samtidigt ska alla på arbetsplatsen medverka för att skapa de bästa förutsättningarna för en god arbetsmiljö.  

— Pauser och återhämtning under arbetsdagen är viktigt för att ni ska hålla under semesterperioden, kom ihåg att påminna varandra, säger Annika Hage Nederström, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter. 

Prata gemensamt i arbetsgruppen om vilka förutsätt­ningar som är nödvändiga under sommarperioden, utgå från punkterna* nedan:

  • Vilka arbetsuppgifter ska utföras? Vilka resultat ska uppnås?
  • Hur ska ni arbeta? Finns det särskilda sätt arbetet ska utföras på?
  • Prioriteringar som ska göras när den tillgängliga tiden inte räcker till.
  • Vem vänder man sig till för att få stöd och hjälp?
  • Vilka egna befogenheter har ni att bestämma över dessa punkter?

— Ömsesidigheten och balansen mellan verksamhetens och medarbetarnas
behov tappas många gånger bort. Chefer har mycket att vinna på att ge medarbetarna inflytande över sin arbetssituation och möjlighet att påverka hur utmaningar ska lösas. Att arbeta med teamet och dess samhörighet ökar medarbetarnas benägenhet att uppleva arbetsmiljön som hanterbar även om arbetssituationen är utmanande, säger Johan Thesslin, ombudsman på Sveriges Farmaceuter.

På förbundets hemsida hittar du länk till ett stöd för självreflektion kring hur du bidrar till arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats som du kan använda i dialogen med din chef och dina kollegor. 

*Punkterna är hämtade ur OSA-föreskriften (Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4)

Mest läst