Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fokus på farmaci

Vad kommer att hända med apotekare och receptariers yrkesroller på apotek? Ni kommer alltid att vara samhällets läkemedelsexperter och med er kompetens och kunnande kommer ni att hjälpa patienterna och bidra till ett bättre samhälle. Men en rollförskjutning håller på att ske, frågan är åt vilket håll. Det skriver Svensk Farmacis chefredaktör Erik Pettersson i sin ledare.

Denice Kidd skriver i sin blogg på Svensk Farmaci att genom att ge farmaceuterna på apotek nya roller och ett större ansvarstagande utnyttjas inte bara den befintliga kompentensen, utan individer där kommer att få andra utvecklingsmöjligheter. Det kommer även göra apotek till en mer attraktiv arbetsplats och på sikt lösa farmaceutbristen och därmed bemanningen, arbets­belastningen.

Delar av det har vi sett i våra grannländer där apoteken och farmaceuterna får bidra mer med sin kompetens och stärka hälso- och sjukvården.

Siamak Emam tar upp frågan i sin blogg där han även oroas över att det kommer att bli svårare att överleva för fysiska apotek i framtiden.

Han resonerar kring detta och hur vi kan säkra patientsäkerheten och patienternas integritet när distanshandeln ökar och läkemedel kommer fortsätta att säljas på nätet och komma direkt till brevlådan.

I senaste numret av Svensk Farmaci skriver vi om de 47 enskilt drivna apoteken som organiserar sig inom Sveriges oberoende apoteksaktörers förening (SOAF).

Generellt sett är det små apotek med två till fem anställda. Många av dem som startar egna apotek har tidigare varit anställda av en kedja och sedan tagit steget för att testa sina egna vingar. 

”Att driva apotek har för många blivit som en livsstil”, säger Johan Olofsson, Soaf:s ordförande som själv driver Gröndals Apotek i Stockholm.

En av de andra apotekarna jag pratat med beskriver det som ”en chock” att komma ut från universitetet med fördjupad kunskap inom farmaci och sedan jobba på ett apotek där de skulle fokusera på merförsäljning av saffran.

Den största skillnaden mellan de stora kedjorna och deras oberoende apotek är enligt honom att de fokuserar på vad han och hans kollegor har pluggat till: kärnverksamheten farmaci.

I mitt huvud just nu …

○ Apotekare och receptarie är två av de yrken som förväntas ha bäst jobbchanser 2024 och på fem års sikt, visar Arbetsförmedlingens prognos. Det är bra.

○ Regeringens försämring av biståndspolitiken har fått Farmaceuter utan gränsers styrelse att ta beslut om att inte gå vidare med hiv-projektet i Rwanda och Uganda. Det tycker jag är synd. Jag tror på medmänsklighet.

○ I min närhet är studenttider, framtid, nya möjligheter och ”den ljusnande framtid är vår” centralt. ”Låtom oss fröjdas i ungdomens vår!”

Mest läst