Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceuter från tredje land viktiga för apoteken

Mer än var tredje apotekare som fått svensk legitimation de senaste fem åren har en utbildning utanför EU/ESS.
– Det är ett högstatusyrke i mitt hemland Syrien, säger Hadil Sharifa som vill bli farmaceut.

Svensk Farmaci har tagit del av siffror från Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och personal (HOSP) som visar att av de som fick legitimation år 2023 hade 172 apotekare utbildat sig i Sverige, medan 77 stycken utanför EU/ESS. Samtidigt hade 30 apotekare utbildat sig inom EU eller Storbritannien.

Siffrorna för de första månaderna för 2024 pekar åt samma håll: 43 stycken utbildade i Sverige, 22 utanför EU/ESS och sju inom EU eller Storbritannien.

Antalet apotekare utbildade utanför EU/ESS som fått svensk legitimation har ökat de senaste tio åren för att från 2019 och framåt utgöra en tredjedel, eller mer, av totala antalet utfärdade legitimationer.

— Många svenska farmaceuter har idag en utbildning från tredje land, och vi ser inga tecken på att den trenden kommer att avta. Gruppen är därför mycket viktig för kompetensförsörjningen – vi har en farmaceutbrist, och om dessa farmaceuter hade valt att inte stanna kvar i yrket i Sverige så hade bristen varit ännu större. Sveriges Farmaceuter är glada och stolta att vi kunnat bidra till det genom SENNA, ett projekt som vi bedriver tillsammans med Sveriges Apoteksförening, Lif, Almega och Svensk Handel och som syftar till att underlätta etableringen av nyanlända farmaceuter på den svenska arbetsmarknaden, säger Sveriges Farmaceuters förbunds­ordförande Agnieszka Madej.

Det är viktigt att farmaceuter med en utbildning i tredje land får bra förutsättningar att omsätta
sin utländska utbildning till en svensk legitimation.

Agnieszka Madej.

– Däremot är det viktigt att farmaceuter med en utbildning i tredje land får bra förutsättningar att omsätta sin utländska utbildning till en svensk legitimation. Ett problem som vi ser är att de farmaceuter från tredje land som går Socialstyrelsens väg med kunskapsproven riskerar kunskapsluckor då Socialstyrelsens kurs saknar apoteksförfattningar. Läkemedelsakademin erbjuder en kurs i apoteksförfattningar, finansierad av främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Men vi anser att det är riskabelt att Socialstyrelsen har lämnat över detta ansvar på en oberoende aktör där finansieringen inte är garanterad och där det inte är obligatoriskt för alla i målgruppen att genomföra kursen innan de får sin svenska legitimation.

En av de många utlandsfödda som vill bli farmaceut är Hadil Sharifa i Jönköping. Hon kom till Sverige från Syrien 2018 och började direkt den långa vägen till fast jobb via svenska för invandare, gymnasiestudier och praktik.

I dag är hon fastanställd som apoteksassistent på Apotek Hjärtat i Jönköping samtidigt som hon pluggar.

— Jag jobbar 80 procent på apoteket samtidigt som jag studerar för att sedan kunna söka till universitetet, säger Hadil Sharifa.

Kvinna i apoteksmijö framför hylla med apoteksvaror.

Hadil Sharifa arbetar på Apotek Hjärtat i Jönköping och vill bli farmaceut.

— Jag tänker att jag först ska utbilda mig till receptarie och sedan fortsätta att utbilda mig så jag blir apotekare, säger Hadil Sharifa.

Hon skulle helst vilja gå utbildningen vid Göteborgs universitet, för att eventuellt stanna kvar där och forska.

För Hadil Sharifa har det varit tufft att få ihop praktiken med studierna, eftersom hon var tvungen att pendla från Jönköping till Vetlanda under ett år för att praktisera på ett apotek. 

Men det var det värt.

— Jag trivs väldigt bra med jobbet på apotek. Det är jätte­roligt och det är därför jag väljer att fortsätta studera till receptarie och apotekare. I början ville jag bara studera till apotekstekniker men nu sedan jag jobbat på apotek vill jag studera vidare till receptarie och apotekare, säger Hadil Sharifa.

— Jag får hjälpa kunderna att bli friska och må bättre. Att hjälpa andra människor är det fina med det här jobbet.

— Jag håller helt med Hadil! Som farmaceut på öppenvårdsapotek kan man göra skillnad och hjälpa människor att bli friskare och må bättre. Det är verkligen en av fördelarna med yrket, säger Agnieszka Madej.

Varför vill du bli farmaceut?

– Det är ett högstatusyrke i mitt hemland Syrien. Alla jag känner säger så. Man ser upp till apotekare och receptarier, säger Hadil Sharifa. 

Olika vägar till svensk legitimation

Om du vill jobba som apotekare i Sverige måste du ha svensk legitimation eller ett särskilt förordnande. Yrkestiteln apotekare är skyddad vilket  innebär att endast den som har legitimation får kalla sig apotekare. För att kunna få legitimation behöver du lära dig svenska.

Det finns två sätt att få legitimation i Sverige om du är utbildad utanför EU och EES:

Socialstyrelsens väg; kunskapsprov teoretiskt och praktiskt, praktisk tjänstgöring 6 månader, författningskurs 7,5 hp, svenska 3 på uppdrag av socialdepartementet.

Kompletteringsutbildning i Göteborg, 1,5 år inklusive språktermin, teori och praktik, Uppsala med eller utan språktermin 1–1,5 år. Teori och praktik. På uppdrag av utbildnings­departementet. 

Källa: Socialstyrelsen samt Uppsala respektive Göteborgs universitet.

Mest läst