Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedels­verket: Så kan tillgången till läkemedel förbättras

Omfördelning av läkemedel mellan apotek och behovet av en nationell aktör med övergripande mandat att hantera bristsituationer. Det är några av de 30-tal åtgärder som Läkemedelsverket presenterar i en delrapport till regeringen om att förbättra tillgången till läkemedel.

Det var förra året som Läkemedelsverket fick ett tiopunktsuppdrag av regeringen att kartlägga, analysera och föreslå åtgärder för att förebygga och hantera rest- och bristsituationer på läkemedel till människor och djur i alla delar av landet. I den rapport som nu lämnats till regeringen redovisas uppdragets fem första punkter.

— Vi har bland annat kartlagt åtgärder som genomförts i andra länder, tagit fram förslag till författningsförändringar, analyserat samverkan med andra aktörer och sett över hur kommunikationen mellan farmaceut och förskrivare kan förbättras, säger Veronica Arthurson, direktör på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Delredovisningen analyserar också andra förslag:

  • Struktur och former för samverkan och informationsutbyte mellan aktörer inom läkemedelsförsörjningen.
  • Konsekvenser av de nya bestämmelserna om sanktionsavgifter.
  • Hur tillgängligheten till information om licens och licensläkemedel kan öka.

Läkemedelsverkets arbete med bristsituationer har utvecklats de senaste åren.

— Vi har identifierat ett behov av en nationell aktör med övergripande mandat att fatta snabba beslut och vidta nödvändiga åtgärder vid bristsituationer, något som Läkemedelsverket gärna tar ansvar för. För det krävs ett tydliggörande i förordningen om myndighetens uppgifter, utredning om bindande beslut om omfördelning av läkemedel i krissituationer och tillgång till lager och försäljningsdata samt fortsatta medel till ett systemstöd för lägesbilder, säger Veronica Arthurson i pressmeddelandet.

Läkemedelsverket kommer nu att arbeta vidare med övriga punkter i regeringsuppdraget som omfattar:

  • utvidgad möjlighet för farmaceut att byta läkemedel vid expediering
  • att utreda möjlighet för farmaceut att bryta förpackningar vid expediering
  • hur information om parallellhandlade läkemedels tillgänglighet kan öka
  • möjlighet att genom tillsyn motverka rest- och bristsituationer, samt
  • att lämna förslag på eventuell reglering som behövs för ovanstående åtgärder.

Mest läst