Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“När vi arbetar tillsammans får vi effekt”

När fler aktörer arbetar tillsammans, blir vi en starkare röst i dialoger med myndigheter och politiker. Samma sak gäller för ditt medlemskap hos oss. Ju fler medlemmar som arbetar tillsammans och står upp för gemensamma krav, desto bättre effekt får vi på arbetsmarknaden. Det skriver förbundsordförande Agnieszka Madej i en ny krönika.

För drygt en månad sedan hade vi förmånen att tillsammans med andra professioner inom hälso- och sjukvården delta i diskussioner på Vårdarenan. Dels i ett panelsamtal med temat ”Långsiktigt hållbar läkemedelsförsörjning– hur når vi dit?” dels ett rundabordssamtal med temat ”Optimal läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård” som Sveriges Farmaceuter ordnade tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening.

Båda viktiga och ständigt aktuella ämnen som måste angripas tvärprofessionellt för att vi ska få bukt med de omfattande samhällsproblem de innebär. Jag slås av hur professioner som arbetar inom olika delar av vårdkedjan tampas med liknande problem.

Oftast handlar det om regelverk som begränsar, resursbrist, gehör från myndigheter, eller helt enkelt en bristande dialog professionerna emellan. Då tänker jag på hur viktigt det är med fack- och professionsförbund, bransch- och intresseföreningar som enträget arbetar med frågorna från olika vinklar.

Det är svårt, om inte omöjligt, för enskild organisation att få till de ändringar som krävs. Titta bara på det faktum att Naloxon nyligen blev det första läkemedlet att ingå i ett farmaceutsortiment. Det hade sannolikt inte varit möjligt om inte vi och andra gemensamt verkat för det.

Eller att Nationella läkemedelslistan implementerats. Även om den inte fått fullt genomslag ännu, ligger ett gemensamt arbete bakom och på sikt blir det ett viktigt verktyg för hälso- och sjukvården.

Inte heller försöket med farmaceutiska tjänster hade varit möjligt om inte flera verkat för det tillsammans. När fler aktörer arbetar tillsammans, blir vi en starkare röst i dialoger med myndigheter och politiker.

Vi kan åstadkomma förändringar som i slutändan påverkar dig på jobbet. Samma sak gäller för ditt medlemskap hos oss. Ju fler medlemmar som arbetar tillsammans och står upp för gemensamma krav, desto bättre effekt får vi på arbetsmarknaden.

Tre saker jag ser fram emot med sommaren

● Intressanta samtal med och om farmaceuter i Almedalen.
● De ljusa kvällarna.
● Förhoppningsvis några veckors semester.

Mest läst