Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Allt fler farmaceuter söker sig till regionerna

Fler farmaceuter väljer att arbeta på andra ställen än på öppen­vårds­apotek, framför allt inom regionerna.

Fler apotekare och receptarier väljer att arbeta på andra ställen än på öppenvårds­apotek.

Statistiken om legitimerad och sysselsatt hälso- och sjukvårdspersonal inklusive apotekare och receptarier publiceras en gång om året av Statistikmyndigheten (SCB) och uppdateras i september. Det finns en ganska stor fördröjning i produktionen av sysselsättningssiffrorna vilket SCB och Socialstyrelsen arbetar med att förbättra.

Den senaste statistiken är från 2021 och där kan man tydligt se att trenden under de senaste åren håller i sig där allt fler både apotekare och receptarier, både män och kvinnor, väljer att arbeta på andra ställen än på öppenvårds­apotek, framför allt blir de fler inom regionerna.

2019 arbetade 422 apotekare inom regionerna, 2021 var de 521. En liknande trend gäller receptarierna: 2019 arbetade 191 receptarier inom regionerna, 2021 var de 246 stycken.

— Det här är en trend som vi sett en längre tid, och som vi följer noggrant. Vi vet att många farmaceuter söker sig från öppenvårdapoteken, främst till hälso- och sjukvården. Vår uppfattning är att detta beror till stor del på de brister i arbetsmiljön som de apoteksanställda farmaceuterna upplever. Utmaningarna vad det gäller arbetsmiljö var också något som vi fick bekräftat i den arbetsmiljöundersökning som vi genomförde bland våra medlemmar, säger Agnieszka Madej, Sveriges Farmaceuters förbundsordförande, och fortsätter:

— Vi ser dock positivt på att allt fler regioner ser värdet av att ha farmaceuter inom hälso- och sjukvården. Vi vet att farmaceuter kan bidra till en förbättrad hälsa inom dessa verksamheter, till gagn för både de enskilda patienterna som verksamheten i stort.

Antal farmaceuter inom regionerna

2019 arbetade 59 män som är apotekare inom regionerna, 2021 var de 75 stycken.

2019 arbetade 363 kvinnor som är apotekare inom regionerna, 2021 var de 446.

2019 arbetade 8 män som är receptarie inom regionerna, 2021 var de 10 stycken.

2019 arbetade 183 kvinnor som är receptarie inom regionerna, 2021 var de 236.

Samtidigt har antalet i de andra yrkesgrupperna varit till stor del oförändrat med några undantag:  Antalet män som är apotekare och jobbar inom ej offentligt ägda företag har ökat från 249 till 270.

Även antalet män som är apotekare som jobbar statligt ägda företag och organisationer har ökat något från 151 till 182. Antalet män som är receptarier som jobbar på aktiebolag som inte är offentligt ägda har ökat från 294 till 395.

Antalet kvinnor som är receptarier som jobbar på aktiebolag som inte är offentligt ägda har ökat från 1883 till 1955. 

Hela listan: Här arbetar farmaceuterna

Anställda 16-64 år efter yrke, arbetsställets sektortillhörighet, kön och år.

Apotekare

Sektor

Kön

2019

2020

2021
Primärkommunal förvaltningmän001
kvinnor543
Regionermän597175
kvinnor363401446
Aktiebolag, ej offentligt ägamän249226270
kvinnor110310561101
Statligt ägda företag och organisationermän151180182
kvinnor444448452
Kommunalt ägda företag och organisationermän001
kvinnor242627
Receptarier

Sektor

Kön

2019

2020

2021
Primärkommunal förvaltningmän010
kvinnor375
Regionermän8710
kvinnor183207236
Aktiebolag, ej offentligt ägamän294358395
kvinnor188320031955
Statligt ägda företag och organisationermän9398119
kvinnor143113571366
Kommunalt ägda företag och organisationermän100
kvinnor132
Källa: SCB

Mest läst